E-learning Informele Zorg

De mantelzorger in de revalidatie

KerntaakVinden
CompetentiesToont een actieve houding naar de mantelzorger en de naaste(n) en weet collega’s te betrekken bij een “niet-pluis gevoel”.
OnderwerpDe mantelzorger in de revalidatie
WerkvormReflecteren
SamenstellingIndividueel of in tweetallen
Tijd60 minuten
NiveauMBO

Mantelzorgers van mensen met hersenletsel zijn soms zo bezig met de ander dat ze niet stilstaan bij de gevolgen voor hun eigen leven. Daardoor formuleren ze geen hulpvraag en zijn ze niet bereikbaar voor professionele hulp. De kans is groot dat deze mantelzorgers hun taken op een dag niet meer volhouden.

Falicia is 36 en van Antiliaanse afkomst, net als haar man Ronald (48) die in Nederland geboren is. Ronald heeft een lichte vorm van hersenletsel als gevolg van een CVA op 44-jarige leeftijd. Samen hebben ze drie kinderen in de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Het middelste kind heeft concentratie- en gedragsproblemen.  Ronald heeft problemen met het vinden van woorden in de spraak, met de rechterhand- en beenfunctie en met inzicht in de dagelijkse handelingen. Hij kan zich met wat aanpassingen redden.

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand, maar in werkelijkheid gaat er van alles mis. Ronald gedraagt zich op het revalidatiecentrum ogenschijnlijk voorbeeldig. Maar de therapie roept heel veel spanning op. Vanwege de veelheid van indrukken reageert hij zich thuis vaak af met schreeuwen. Vooral het middelste kind reageert daar heftig op door flink in verzet te gaan. Falicia heeft haar handen vol aan de escalaties thuis.

Wie heeft in de gaten dat Falicia onder grote druk staat?

Bron: In het oog, in het hart. Actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH (2012). Ellen Witteveen en Jolanda Keesom.

1 In dit voorbeeld gaan we naar de fase van de revalidatie. Ronald krijgt daar 3x per week fysiotherapie, ergotherapie en logopedie op de afdeling neurologie, diagnosegroep CVA. Ga voor elke discipline na wat zij behandelen. Vervolgens ga je nadenken over wat de therapie bij Ronald kan oproepen. Je komt hier achter door je goed in te leven in zijn situatie, zijn frustraties als de dingen niet zo lukken als vroeger.

Zet alles wat jullie gevonden hebben in het onderstaande schema.

Wat wordt behandeld? Welke spanning bouwt Ronald op?
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie

2 Lees de volgende tekst . Ook te vinden op:  In het oog, in het hart

3 Je hebt nu iets hebt geleerd over Ronald en zijn manier van reageren op de therapie en je hebt de tekst over mantelzorg en NAH gelezen.

Ook voor Falicia is de situatie met CVA nieuw. Leef je in in haar situatie en in haar rollen/ taken als moeder, echtgenote en mantelzorger. Hoe denk je dat zij zich zou kunnen voelen? Hoe kan je merken dat zij gestrest is of misschien overbelast? Schrijf je ideeën op in termen van gedrag. Dus als je denkt dat ze verdrietig is, schrijf dan op dat zij, als ze alleen is huilt of voor zich uit staart. Bedenk minimaal 3 gevoelens die Falicia zou kunnen hebben.

4 Een mooi vervolg voor deze kennis is de opdracht: ‘Openingsvragen naar de mantelzorger’ die op deze site onder het taakgebied VINDEN staat.