E-learning Informele Zorg

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet….

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen, dilemma’s signaleren en met collega’s communiceren. Heeft oog voor processen van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid bij de mantelzorger en naaste(n) en toont begrip.
OnderwerpIk zie, ik zie wat jij niet ziet….
WerkvormReflecteren
SamenstellingIn drietallen
Tijd45 minuten
NiveauMBO
  1. Kijk op de volgende site Verder met hersenletsel en kies 3 subcategorieen waarin staat aangegeven dat er ervaringsverhalen verteld worden. Lees minimaal 2 ervaringsverhalen per subcategorie (dus 6 verhalen in het totaal).
  1. Op de leeromgeving waarin je nu zit (e-learning module Informele Zorg rond mensen met NAH) zie je verschillende illustraties waarin het thema ‘Mantelzorg’ centraal staat. Het zijn illustraties die passend zijn bij mantelzorgsituaties die complex en vaak langdurend zijn. Hieronder zie je een illustratie. Kijk goed naar deze illustratie. Wat zie je? Wat valt je op? Kijk goed naar alle details. Schrijf minimaal 3 van je waarnemingen op.
  2. Je gaat deze waarnemingen nu koppelen aan de ervaringsverhalen die je bij deel 1 van deze opdracht hebt gelezen. Bedenk nu wat de gevolgen van deze verhalen voor de directe mantelzorger kunnen zijn. Wat zie je in het plaatje hiervan terug? Schrijf minimaal 5 consequenties op en probeer deze zo divers mogelijk te laten zijn.