E-learning Informele Zorg

Een laag energieniveau bij de mantelzorger

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen, dilemma’s signaleren en met collega’s communiceren. Heeft oog voor processen van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid bij de mantelzorger en naaste(n) en toont begrip.
OnderwerpEen laag energieniveau bij de mantelzorger
WerkvormReflecteren en abstraheren
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauMBO
  1. Lees casus 14 van de publicatie ‘Stilstaan om vooruit te komen’: ‘Mantelzorger van een naaste met een niet-aangeboren hersenletsel’. Je kunt de casus globaal doornemen maar neem goed kennis van het laatste stukje van de casus.

Stilstaan om vooruit te komen

Linders, L. en Feringa, D. (2015).

Casuïstiekbundel  rond het thema Informele Ondersteuning.
Utrecht : Wmo-werkplaatsen.

 

  1. In het laatste gedeelte heb je gelezen dat Lidwien prikkelbaar en moe is. Ze heeft geen energie meer. Er zijn verschillende professionals bij dit echtpaar betrokken. Lidwien heeft een mantelzorgconsulent met wie ze de Ervaren Druk (EDIZ) besproken heeft. Bekijk op internet welke vragen de lijst EDIZ stelt aan mantelzorgers.

 

  1. Wat is er volgens jullie aan de hand waardoor de afnemende energie niet eerder door Lidwien en door de professionals is gesignaleerd? Je mag vrijuit denken en associëren. Noem in ieder geval 3 redenen.

 

  1. Wat zou je met collega’s bespreekbaar willen maken over de situatie van Lidwien? Bereid de kwestie goed voor voorafgaand aan het (fictieve) gesprek met collega’s. Speel in een rollenspel dit gesprek waarbij de een de rol van mbo- student heeft en de ander die van de collega uit het team. Wissel halverwege van rol.