E-learning Informelezorg

De opdrachten

Signaleren en bespreken knelpunten

mbo | Signaleren en bespreken knelpunten | Tweetal | 60 minuten

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 90 minuten

start

Levenseinde en wilsbeschikking

mbo | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

start

Kennis en vaardigheden van andere professionals

mbo | Benutten kennis en vaardigheden van andere professionals | Drietal | 90 minuten

start

Dementie platform

mbo | Dementieplatform | Drietal | 90 minuten

start