E-learning Informele Zorg

Ervaringskennis

KerntaakVersterken
CompetentiesDe professional ziet ervaringskennis als een belangrijke bron van kennis. De professional heeft oog voor het weer oppakken van het eigen leven van de mantelzorger. De professional verplaatst zich in de mantelzorger en zijn behoeftes, bij het zoeken naar mogelijkheden voor het ontlasten bij zorgtaken/het oppakken van persoonlijke interesses en hobby’s.
OnderwerpErvaringskennis
WerkvormReflecteren
SamenstellingTwee- of drietallen
Tijd90 minuten
Niveaumbo

Je herkent in een filmpje of in een casus de ervaringskennis van de mantelzorger. Je gaat op zoek naar de gewenste situatie waarin de mantelzorger vorm kan geven aan een eigen leven naast de zorg. Kies hiervoor een fragment uit waarin mantelzorgers vertellen over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen, zoals wie betrek je bij de zorg?, wat als je naaste niet meer wil douchen? of opname in het verpleeghuis.

Door gebruik te maken van elkaars deskundigheid krijg je een mooie combinatie van ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid. Veel mantelzorgers worstelen vaak met dezelfde (praktische) vragen. Bijvoorbeeld: hoe zorg ik dat mijn dementerende vader de weg terug naar huis vindt als hij boodschappen doet? Informeer mantelzorgers over handige oplossingen van andere mantelzorgers. Ook lotgenotencontactgroepen of  patiëntenverenigingen hebben vaak nuttige tips.

 • Vragen ter bespreking met je medestudent(en):
  • Informeer jij bij mantelzorgers naar hun kennis, ervaringen en tips in de zorg voor hun naaste?
  • Hoe maak jij in de zorg gebruik van de ervaringskennis van een mantelzorger? Geef een voorbeeld.

Nu je weet wat de ervaringskennis van de mantelzorger is, gaan we een stapje verder. Je gaat nadenken op welke manier het inzicht hierin, de mantelzorger kansen geeft. Je kunt hiervoor weer dezelfde filmfragmenten gebruiken.

 • Vragen ter bespreking met je medestudent(en):
  • Welke toekomstdromen denk je dat deze mantelzorgers hebben?
  • In deze fragmementen doen de mantelzorgers ieder apart hun verhaal. Wat denk je dat het effect zal zijn van het met elkaar delen van deze ervaringen? Denk je dat er een sociale professional nodig is om dit soort ontmoetingen te begeleiden of kunnen mantelzorger het zelf regelen? Benoem je argumenten.
  • Op welke manier denk je dat het uiten van eigen ervaringen bijdraagt aan de (realisatie van) toekomstdromen van mantelzorgers? Op welke manier denk je dat het luisteren naar de ervaringen van anderen bijdraagt aan de (realisatie van) toekomstdromen van mantelzorgers?