E-learning Informele Zorg

Oog hebben voor rouwprocessen

KerntaakHerkennen
CompetentiesDe professional heeft oog voor rouwprocessen van de mantelzorger en bespreekt dit met de casemanager.
OnderwerpOog hebben voor rouwprocessen
WerkvormConceptualiseren, reflecteren
SamenstellingIndividueel
Tijd90 minuten
Niveaumbo

Leesopdracht

Lees hier het stuk over ‘Omgaan met het verliezen van een naaste tijdens het leven’.

Kies vier ervaringsverhalen van mantelzorgers op: dementie.nl en lees ze.

Schrijf een brief aan één van deze mantelzorgers (fictief) waarbij je de mantelzorger wilt laten weten:

  1. Dat je het rouwproces ziet.
  2. Welke tips je de mantelzorger zou willen geven om met het rouwproces om te gaan.

Opdracht over de casemanager

Lees hier over wat casemanagement kan betekenen in casussen waarbij sprake is van dementie.

 Neem een korte video op (5 min) waarbij je je (toekomstige) collega’s adviseert over het volgende:

  1. Wat zijn kwesties die met de casemanager dementie besproken zouden moeten worden?
  2. Wat kan het opleveren om dit te doen?

 Vervolgopdracht opname verpleeghuis

Lees: impact opname verpleeghuis op (samenwonende) partner.

Wanneer de naaste met dementie wordt opgenomen in een verpleeghuis spelen rouwprocessen bij de mantelzorger een grote rol. Op welke manier denk je dat dit anders – of hetzelfde – zal zijn als, de processen van rouw waar je net bij stil hebt gestaan? Wanneer je al hebt stilgestaan bij opname, dan zal deze vraag op jou in mindere mate van toepassing zijn.

Het is bij opname, ook voor de mantelzorger, belangrijk om de nieuwe situatie vorm te kunnen geven. Mantelzorgers kunnen een rol willen spelen in het verpleeghuis maar kunnen, juist door de zorg die zij voorheen boden, daarin voorzichtig zijn en bang zijn om ‘vrijwilligerswerk’ in het verpleeghuis te moeten gaan verrichten. Het is fijn om gehoord en gezien te worden. Mantelzorgers hebben hun eigen manier waarop zij de verzorging voor hun naaste deden en nu nemen anderen dit, in ieder geval voor een deel, over.

Je weet nu iets over processen die bij de mantelzorger kunnen spelen wanneer de naaste met dementie wordt opgenomen. Beschrijf hoe jij hier in je huidige/toekomstige functie (indien dit van toepassing is op de opdracht), of als medewerker in een verpleeghuis, oog en aandacht voor zal hebben. Wat pak je zelf op en wat bespreek je met de casemanager? Schrijf tenminste vier concrete punten op.