E-learning Informele Zorg

Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Kerntaak Versterken
CompetentiesKan bespreken hoe partners samen verdergaan in intimiteit en seksualiteit.
OnderwerpIntimiteit en seksualiteit
WerkvormReflecteren
SamenstellingIndividueel
Tijd60 – 90 minuten
Niveaumbo

Neem 10 minuten de tijd om na te denken over jouw gedachten bij intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Waaraan denk je dat verpleeghuisbewoners en hun partners behoefte hebben? Wat denk je dat dit vraagt van professionals zoals jij en van de organisatie?

1. Kies een eigen vorm om je bevindingen op papier te zetten. Maak bijvoorbeeld een tekening, een mindmap of een gedicht. Lees nu Liefde is alles. Of bekijk dit filmpje van Zorg voor Beter. In hoeverre komt wat jij gelezen hebt overeen met jouw eigen inzichten?
2. Met welke dilemma’s zou de partner van degene met dementie te maken kunnen krijgen? Schrijf er drie op. Ben je deze dilemma’s binnen jouw eigen werkomgeving (of stageplek) wel eens tegengekomen? Zo ja, hoe is er toen mee omgegaan? Zo nee, waren ze er niet of had je er misschien geen oog voor?
Bekijk het volgende filmpje in ieder geval van 09:00 tot 14:30. Psycholoog en onderzoeker Tineke Roelofs geeft aan dat seksualiteit een privéonderwerp is waar de meeste mensen niet zomaar met iedereen over willen praten. Als zorgmedewerker is het van belang om wel een opening te bieden. Zodat mensen, als zij hier over willen praten, zich hiertoe uitgenodigd voelen.
3. Geef in 1 A4 een beschrijving van een casus uit jouw werk waarin je dit hebt gedaan of dit (beter) had kunnen doen. Neem de volgende vragen mee in je beschrijving:
• Wat maakte de situatie geschikt voor het bieden van een opening om het onderwerp bespreekbaar te maken?
• Wat deed je concreet (gedrag, houding) om deze opening te geven? Of wat had je kunnen doen?
• Wat was het effect op de ander(en)? Of wat denk je dat het effect was geweest?
Je mag gebruik maken van seksindepraktijk.nl van Rutgers Kenniscentrum seksualiteit.