E-learning Informele Zorg

Mantelzorgmaatje vinden

KerntaakVerlichten
CompetentiesKijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje. Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie. Weet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden. Kent de kracht van een maatje en stimuleert de mantelzorger om daar gebruik van te maken.
OnderwerpMantelzorgmaatje vinden
WerkvormErvaren, toepassen
SamenstellingIn twee- of drietallen
Tijd45 minuten
Niveauhbo

Een stagiaire bij een vrijwilligersorganisatie vertelt:

‘Ik werk sinds kort bij Handje Helpen in Utrecht. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen kunnen zich daar aanmelden. Er wordt dan gekeken welke vragen en wensen zij hebben en welke deskundigheidsbevordering nodig is. Ook wordt er een matching gedaan, dat is om te kijken of er wel een klik is tussen de persoon die een maatje vraagt en de vrijwilliger. Nu is er ook de mogelijkheid voor een mantelzorgmaatje. Ik wist niet dat dat bestaat. Ik weet er eigenlijk ook niets van.’’

Stel jij bent deze stagiaire. Je wilt dus iets weten over mantelzorgmaatjes. Ga naar de site van Handje Helpen en zoek naar de betekenis van mantelzorgmaatjes.

Zoek ook op minimaal één andere site van een vrijwilligersorganisatie of van een zorgorganisatie voor mensen met dementie, welke betekenis zij geven aan de term mantelzorgmaatje.

  • Komen de betekenissen overeen?

Er is recent een vraag binnengekomen van de kinderen van een mevrouw met beginnende dementie. De vraag was of er een vrijwilliger is die af en toe met mevrouw naar het museum wil gaan. Haar interesse heeft altijd in beeldende kunst gelegen, maar nu kan ze het zelf niet meer organiseren. Inmiddels is er een geschikte vrijwilliger gevonden. Nu vragen de kinderen ook een vrijwilliger voor hun vader. Het is niet zozeer dat hij geen hobby’s heeft, maar door de stress van de afgelopen jaren is niet alleen zijn netwerk kleiner geworden, maar heeft hij ook zijn hobby’s verwaarloosd. Hij houdt van klussen, varen en van wandelen. Hoe moet hij het weer oppakken?

Ga op zoek naar mogelijkheden wat een vrijwilliger met deze meneer zou kunnen ondernemen.

  • Schrijf niet alleen op welke activiteiten, maar ook HOE dat gedaan kan worden.
  • Stel dat jullie als professional betrokken zouden zijn bij deze casus. Hoe zouden jullie meneer stimuleren om gebruik te maken van een maatje? Wat zal jullie antwoord zijn wanneer meneer vraagt wat hij daar aan heeft? Wat is dus de kracht van een mantelzorgmaatje volgens jullie?
  • Ga ook op zoek naar ontmoetingsplekken waar hij gelijkgestemden kan vinden (bedenk dat hij de partner van een vrouw met dementie is). Vind minimaal drie organisaties of plekken waar hij terecht zou kunnen.

Stel je voor dat de vrijwilliger die met mevrouw naar het museum gaat een baan vindt en stopt het met vrijwilligerswerk. Jullie signaleren als betrokken professionals dat de museumbezoeken stoppen, terwijl dit zowel meneer als mevrouw erg goed deed. Er is behoefte een matching met een nieuwe vrijwilliger. Welke vrijwilligersorganisatie(s) zouden jullie inschakelen? Ga uit van de gemeente waar je werkt, studeert of woont.

In het volgende stuk van Nivel kun je lezen dat plezier in het (vrijwilligers)werk vraagt om een goede match tussen cliënten en vrijwilligers, gebaseerd op hun achtergrondkenmerken, wat zij beiden willen en kunnen. In het stuk worden De Klerk e.a. (2014) aangehaald die aangeven dat dit nog belangrijker wordt naarmate vrijwilligers bij zwaardere cliëntgroepen komen.

Stel tenminste vijf criteria op die, wat jullie betreft, belangrijk zijn in de matching met een nieuwe vrijwilliger in deze casus.

Zoek vervolgens zelf naar informatie op het internet (tenminste drie zelfgekozen bronnen) en vul jullie eigen criteria aan met tenminste nog drie criteria.