E-learning Informele Zorg

Netwerkbenadering van de gemeente

KerntaakVerbinden
CompetentiesKan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naarpassende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indiennodig, passend aanbod
OnderwerpNetwerkbenadering van de gemeente
WerkvormToepassen
SamenstellingIn twee- of drietallen.
Tijd75 minuten
Niveauhbo

Gemeenten worstelen al jaren met het zich positioneren t.o.v. burgers en sociale netwerken. Gemeenten hebben de neiging om burgers te ontrafelen en reduceren tot een aantal hanteerbare elementen zoals schulden, verstandelijk beperkt, isolement, verslaving, etc. Er worden specifieke voorzieningen georganiseerd , zo ook voor mantelzorgers. De vraag die Runhaar B. (2013) zich stelt in de column: Gemeenten gebruiken te weinig de netwerken van mensen(2013), is: Hoe kan de gemeente meer appel doen op de netwerken van de mensen zelf? Lees de column in zijn geheel.

Een citaat uit deze column:
…….., een mens realiseert zich met verschillende identiteiten in verschillende netwerken. In die verschillende ‘eigen’ netwerken komen uiteenlopende elementen aan bod. De identiteitsbeleving is telkens anders. De Amerikaanse politicoloog Putnam stelt: hoe meer netwerken de mens en de samenleving heeft en hoe beter hun onderlinge verbondenheid, hoe meer sociaal kapitaal beschikbaar is. Zijn theorie, bevestigd door tientallen jaren empirisch onderzoek stelt: het hebben van sociaal kapitaal is bepalend voor sociale en economische vooruitgang. ‘Laat me je adresboekje zien en ik zal zeggen hoe oud je wordt’, aldus Putnam in 2008 in Amsterdam. Het doel van het sociale domein is dan om, waar dit niet vanzelf gaat, het vormen en verbinden van netwerken centraal te stellen. En daarmee de reeds aanwezige rijkdom in de stad en al haar netwerken te ontsluiten. Dat is de permanente opgave.’

  • Verderop in zijn column vraagt Runhaar zich af: Hoe maken we netwerken duurzaam, verbonden en groter? Ga in je groepje een aantal (minimaal drie) acties die de gemeente
    kan uitzetten naar organisaties voor zorg en welzijn, maar wellicht ook naar winkeliers, buurtcentra, burgerinitiatieven, om antwoorden te geven op deze vraag.
  • Bespreek op welke wijze deze verbindingen behulpzaam kunnen zijn voor informele zorgers.
  • Bespreek in hoeverre jullie denken dat er iets veranderd is sinds 2013. Maak daarvoor gebruik van zelfgekozen bronnen.
    Zet jullie antwoorden kort op schrift.