E-learning Informele Zorg

Samenwerking professionals rond informele netwerken

KerntaakVerlichten
CompetentiesKijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje, en organiseert deze. Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie en geeft daarmee de mantelzorger respijtzorg.
OnderwerpSamenwerking professionals rond informele netwerken
WerkvormReflectie
SamenstellingIn twee- of drietallen.
Tijd60 minuten
Niveauhbo

In de literatuurlijst die op deze site gegeven is, staat bij thema 4 het artikel van Jansen, Veldboer en Verharen (2017); ‘Samenwerken met informele netwerken als opdracht’. Het is artikel 2 uit de publicatie: ‘Kwesties en keuzes in wijkgericht werken’, van Werkplaatsen Sociaal Domein.

Bron: www.wmowerkplaatsen.nl

  • Lees dit artikel.
  • Beantwoord nu de volgende vragen:
  1. Je leest in het artikel over gelijkwaardig partnerschap van professionals en van informele partijen. Arceer de belangrijkste gedeelten hiervan in de tekst. Je kunt lezen dat het heel complex is om die gelijkwaardigheid te maken en te borgen. Aan welke voorwaarden/condities moet de organisatie, volgens jullie, voldoen om ervoor te zorgen dat professionals  aan de gelijkwaardigheid kunnen werken? Je mag een ideale samenleving bedenken, dromen en fantaseren.
  2. Wanneer je nu dezelfde vraag redeneert vanuit de informele netwerken: welke acties denk je dat zij wensen van professionals uit de wijkteams of professionals van zorgorganisaties? Ook hier mag je je fantasie op loslaten en dromen van een ideale wereld.
  3. Lees de tekst op pagina 25 over de partnerschapskaart. Wat vindt je van de partnerschapskaart? Wat is volgens jullie de meerwaarde waar het gaat om het benutten van de sociale kaart?
  • Het is voldoende als je over deze vragen met elkaar in gesprek bent en je je scherpt aan elkaar. Bespreek aan het einde wel wat deze opdracht je opgeleverd heeft.