E-learning Informele Zorg

Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd

KerntaakVerbinden
CompetentiesKent de sociale kaart en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met dementie en de mantelzorgers. Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen.
OnderwerpDementie op jonge leeftijd
WerkvormConceptualiseren, Toepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd90-180 min
Niveauhbo

Stap 1. Ga op internet op zoek naar de volgende vragen.
1. Over welke leeftijd hebben we het wanneer we spreken over ‘dementie op jonge leeftijd’?
2. Hoe vaak komt dementie op jonge leeftijd voor?
3. Welke gevolgen voor naasten kun je vinden, die specifiek gelden voor dementie op jonge leeftijd?
Stap 2. In het document Zorgtraject jonge mensen met dementie staat dat de zorg voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers anders is dan die voor ouderen met dementie. Beschrijf om welke aspecten dit gaat. Wat is er anders? Waar heeft dat mee te maken? Wat betekent dit voor organisatie van de zorg? Vergelijk dat wat je tot nu toe hebt opgeschreven met wat er beschreven staat in de Zorgstandaard dementie op jonge leeftijd..
Bron: Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd

Bron: Dementiezorgvoorelkaar

Stap 3. Op pagina 4 van het Zorgtraject jonge mensen met dementie vind je een afbeelding waarin staat weergegeven hoe het zorgprogramma eruit kan zien. Je gaat nu zelf een soortgelijke afbeelding maken waarin je weergeeft welke aspecten belangrijk zijn, specifiek bij dementie op jonge leeftijd. Bijvoorbeeld dat er een informatiepunt zou moeten zijn waar betrokkenen, professionals en burgers informatie kunnen inwinnen over dementie op jonge leeftijd, het zorgaanbod, regelzaken, contact met lotgenoten en psychosociale problemen. Ga na of alle belangrijke aspecten in je tekening weergegeven zijn. Vraag indien mogelijk een klasgenoot, docent of collega om feedback.
Stap 4. Onderzoek in hoeverre de in stap 3 genoemde aspecten aanwezig zijn in het lokale zorgprogramma in de regio waar je werkt of studeert. Mis je specifieke expertise of voorzieningen? Geef aan wat je mist of wat maakt dat je vind dat het zorgprogramma goed is afgestemd op jonge mensen met dementie.
Stap 5 (optioneel). Koppel je bevindingen terug aan de betrokkenen uit dit zorgprogramma.