E-learning Informele Zorg

Balans collectieve en individuele benaderingen in de wijk

KerntaakVerbinden
Competenties-Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning. Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met (L)VB en de mantelzorgers. Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen.
OnderwerpBalans collectieve en individuele benaderingen in de wijk
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingTweetal
NiveauHBO
 1. Lees Wmo- wijzer Balans individuele en collectieve benaderingen in de wijk

Individuele vragen kunnen volgens dit artikel collectief benaderd worden. Zijn er voorbeelden uit jouw eigen praktijk waarin individuele vragen van cliënten of mantelzorgers collectief zijn benaderd? Zo ja, schrijf ze op en wat de ervaringen hiermee zijn. Zo nee, schrijf op waarom dit volgens jou het geval is.

 

 

 1. Neem een cliënt met (L)VB of mantelzorger in gedachten die een ondersteuningsvraag heeft die niet persé door jou, de organisatie of het netwerk beantwoord kan worden.
  1. Welke partijen (gemeente, verenigingen, burgerinitiatieven, en commerciële partijen) in de leefomgeving van deze persoon en diens netwerk kunnen benaderd en gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren aan zijn of haar ondersteuningsvraag of de vraag van diens netwerk?
  2. Welke partijen ken je al?
  3. Van welke verenigingen weet je dat ze er zijn? En welke sluiten mogelijk aan bij de wens van (het netwerk/de mantelzorger van) de cliënt met (L)VB?
  4. Zijn er wellicht ook nog andere mensen met een (L)VB of mantelzorgers die dezelfde interesses hebben/ van eenzelfde aanbod gebruik kunnen maken? Benut eventueel de lokale sociale kaart en check dit ook bij bijvoorbeeld collega’s (uit andere teams) en het wijkteam.
 2. Nu je een inventarisatie hebt gemaakt heb je wellicht ideeën opgedaan om individuele vragen collectief beantwoorden, maak hiervoor een actieplan met behulp van de volgende punten.
  1. Hoe wil je deze partijen benaderen?
  2. Stel een plan op hoe je met deze partij(en) aan de slag kunt gaan.
  3. Hoe betrek je hier cliënt/mantelzorger bij.
  4. Op welke wijze kunnen je het plan samen met de cliënt/mantelzorger vorm geven?
  5. Hoe kun je de cliënt/mantelzorger stimuleren deze partijen daadwerkelijk te benutten ten behoeve van zijn ondersteuningsvraag?
 3. Beschrijf welke kansen danwel belemmeringen je ziet van deze aanpak.