E-learning Informele Zorg

Inclusie

KerntaakVerbinden
Competenties- Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod. Weet wanneer problemen met ketenpartners, indicatieorganen en uitvoeringsinstanties opgepakt moeten worden Weet wanneer problemen in de uitvoering op een ander niveau binnen of buiten de organisatie getild moeten worden. Is in staat als specialist andere professionals overstijgend te adviseren en coachen. Weet in specifieke situaties professionals bij elkaar te roepen voor overleg.
OnderwerpInclusie
WerkvormExperimenteren
SamenstellingIn twee-of drietal
NiveauHBO
Een woonlocatie voor 28 bewoners met een verstandelijke beperking is gesitueerd in een appartementencomplex. De appartementen bevinden zich op de begane grond en op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping wonen mensen die ambulante begeleiding krijgen vanwege psychiatrische problematiek. Op de derde verdieping wonen ouderen in luxe appartementen. Het complex wordt verhuurd door een woningbouwvereniging.

Rond het gebouw komen regelmatig vernielingen voor. Een ingeslagen ruit, schade aan voertuigen, etcetera. Het is onduidelijk wie dit veroorzaken. De bewoners met een verstandelijke beperking voelen zich onveilig. Ze vermoeden dat hun bovenburen, of vrienden daarvan, de overlast veroorzaken. De bewoners van de particuliere appartementen hebben geklaagd bij de woningbouwvereniging.

Het team wil een avond organiseren om een dialoog op te starten tussen de verschillende bewoners. Ze zien in beginsel mogelijkheden om juist samen te werken in plaats van verder van elkaar af te drijven.

Welke steun is van welke organisaties te krijgen/halen? (woningbouw, gemeente, welzijn, etcetera. )

 

Lees in de literatuur (Witteveen en van Gijzel, 2017)  hoofdstuk 3; ‘Gelijkwaardige kansen op participatie: Inclusie’ en hoofdstuk 4: ‘ De veranderende kijk op professioneel werken rond mensen met VG en LVG’. 

Je gaat de dialoogavond voorbereiden.

  1. Bespreek met elkaar welke delen van de tekst bruikbaar zijn voor je handelen in bovenstaande casus. Maak van de gekozen onderwerpen uit de tekst een voorbereiding voor de dialoogavond. Verplaats je in de positie van de bewoners met een Licht Verstandelijke Beperking en in de positie van de overige bewoners.
  2. Bedenk met welke organisaties je contact zou willen hebben om deze situatie te ontrafelen, te analyseren of om in te grijpen. Welke van deze organisaties zouden bij de dialoogavond betrokken kunnen worde? Met welk doel wil je deze organisaties betrekken? Hoe ga je met vertegenwoordigers van de organisaties deze avond voorbereiden cq. afstemmen?
  3. Hoe ga je de mensen van deze woonlocatie uitnodigen? Ga je mensen betrekken bij de voorbereiding en zo ja: hoe?
  4. Welk doel heb je met deze avond?

Bedenk wat de bewoners  mogelijk aan elkaar kunnen hebben.

Hoe ga je ervoor zorgen dat het een dialoog wordt en hoe voorkom je dat mensen elkaar veroordelen of in de haren vliegen? Gebruik hiervoor de kennis van hoofdstuk 4 zoals hierboven aangegeven. Gebruik hiervoor ook datgene wat je bij vraag 2 bedacht hebt. Wie is de gespreksleider?

  1. Fantaseer nu hoe de dialoogavond verloopt. Je mag van alles bedenken, allerlei scenario’s. Bedenk ook hoe de vertegenwoordigers van de verschillende gekozen organisaties zich in de dialoog mengen.
  2. Welke afspraken moeten worden gemaakt? Welke vervolgstappen moeten worden gemaakt?