E-learning Informele Zorg

Particuliere wooninitiatieven

KerntaakVerlichten
Competenties- Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/dagbesteding en werkt hiermee samen. Organiseert in samenwerking met partners indien nodig nieuw passend aanbod. Is in staat om een centrale professional aan te stellen die zorgt voor bemiddeling en overzicht.
OnderwerpParticuliere wooninitiatieven
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingIndividueel
NiveauHBO

In het dossier ‘De Nieuwe Zorg’  van de Volkskrant staat een artikel genaamd ‘Zorgen voor zelfredzaam’. Een van de verhalen gaat over de mantelzorger. Bekijk de pagina De Volkskrant dossier Zorg.  Ga vervolgens naar het verhaal van Yolanda van Boven De mantelzorger

 

 

  1. Je kunt in dit artikel lezen dat Yolanda, naast de zorgtaken, een dagtaak heeft aan het coördineren van de zorgverleners, de verantwoording van de zorg, de medische verklaringen en het schrijven van de zorgplannen. Dat is niet in de laatste plaats omdat de verschillende zorgtaken onder verschillende verzekeringen vallen namelijk de Wmo, de Wlz en de Zvw. Ga op zoek naar een artikel dat kort en bondig uitleg geeft over de manier waarop de bekostiging van zorg voor jeugd is georganiseerd.
  1. De vraag is hoe dit moet als haar dochter ouder is en zijzelf ook? Hiervoor heeft Yolanda een groep ouders gevonden via Per Saldo; de vereniging van en voor budgethouders. Zij hebben het plan om een woonvoorziening op te zetten voor hun kinderen die allen vergelijkbare zorg nodig hebben. Ga op zoek naar vergelijkbare initiatieven en bekijk welke voorwaarden hieraan gekoppeld zijn. Met welke organisaties en welk type professionals zullen de ouders moeten samenwerken om dit idee te realiseren? Denk naast zorgorganisaties ook aan sectoren als aannemerij of verpleegfaciliteiten. Maak een overzicht.
  1. Welke concrete professionele ondersteuning zou de groep ouders kunnen gebruiken? Hoe kan deze groep professionals en ouders samenwerken? Welke financiering, ten behoeve van de samenwerking, is nodig en hoe verhoudt zich dat tot de financiering van de zorg?
  1. Probeer je nu eens in te leven in de positie van de ouders. Neem een kort filmpje op waarin je de ouders iets toewenst dat te maken heeft met samenwerken in dit project.