E-learning Informele Zorg

Woonplaatsbeginsel

KerntaakVerlichten
Competenties- Organiseert in samenwerking met partners, indien nodig, nieuw passend aanbod. Is in staat om een centrale professional aan te stellen die zorgt voor bemiddeling en overzicht.
OnderwerpWoonplaatsbeginsel
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingDrietal
NiveauHBO
 1. Lees de volgende column:
‘Woonplaatsbeginsel is stap in verkeerde richting’

Een verhoging van de administratieve lasten en dezelfde zorg leveren tegen andere tarieven. Dat zijn de gevolgen die Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), verwacht als het woonplaatsbeginsel leidend wordt in het inkoopbeleid.

Dat het woonplaatsbeginsel leidend wordt bij de contractering en financiering van de Wlz in 2018, hebben de zorgkantoren in hun inkoopbeleid aangegeven. Dat betekent dat de plaats waar een persoon met een beperking staat ingeschreven, bepaalt met welk zorgkantoor een contract moet worden afgesloten. ‘Het is een plan dat in eerste instantie heel logisch lijkt, maar dat in de praktijk helemaal niet is’, zegt Bluiminck. Het komt volgens de directeur vaak voor dat iemand niet staat ingeschreven in de plaats waar de organisatie zich bevindt, maar in de plaats waarin hij woont, bijvoorbeeld bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel na een beroerte. ‘Dan heeft de zorgorganisatie een contract met het zorgkantoor in de regio waar de cliënt wel staat ingeschreven. Als het woonplaatsbeginsel leidend wordt, moeten zorgaanbieders in zulke gevallen een nieuw contract afsluiten met het zorgkantoor in de regio waar de instelling zich bevindt.’

Stap in verkeerde richting
En dat wordt een probleem, verwacht de VGN. Want als dit voor elke cliënt, die niet op het adres van de instelling staat ingeschreven, moet worden gedaan, leidt dat tot een verhoging van de administratieve lasten. ‘Voor een grote instelling betekent dit dat ze nieuwe zorgcontracten moeten afsluiten met negen nieuwe zorgkantoren, waarbij ze aan allerlei nieuwe en verschillende voorwaarden moeten voldoen. Alles moet op een andere manier worden ingeregeld. Dat levert een enorme administratieve rompslomp op. De zorgkantoren hebben bovendien haast met de invoering, dus instellingen moeten in de drukke zomerperiode controleren waar alle cliënten staan ingeschreven. Ook daar gaat een hoop tijd in zitten. Tijd die ze ook aan de zorg zouden kunnen besteden. Bovendien zijn we in de gehandicaptenzorg net bezig met de vermindering van administratieve lasten, dus dit is echt een stap in een richting die we niet op willen’, zegt Bluiminck. Daar komt volgens de VGN nog bij dat het woonplaatsbeginsel er ook voor kan zorgen dat zorgaanbieders contracten moeten afsluiten met Wlz-aanbieders die met een ander tarief werken. ‘Als er eerst een contract was met bijvoorbeeld Menzis en dat verandert nu in Zilveren Kruis, dan kan het voorkomen dat er met een ander tarief wordt gewerkt. In dat geval verandert er niks in de zorg die een aanbieder levert, maar moet het wel tegen een ander tarief worden gedaan. Zorgaanbieders krijgen dus te maken met nieuwe tarieven en nieuwe eisen.’

Andere uitvoering woonplaatsbeginsel
Eind mei riep de VGN al op tot uniforme Wlz-tarieven voor 2018. Aan die oproep is geen gehoor gegeven door de zorgkantoren. Bluiminck: ‘Dat is jammer, want als er een uniform inkoopbeleid zou zijn, zou het woonplaatsbeginsel niet zo’n groot probleem zijn als het nu is. Dan zouden er nog wel nieuwe contracten moeten worden afgesloten, maar niet zoveel.’ De directeur vraagt zich af wat zorgkantoren en –aanbieders opschieten met het woonplaatsbeginsel. ‘Ik denk dat ze het doen om de regiobudgetten te objectiveren. Maar dat kan ook op een andere manier. En als het woonplaatsbeginsel dan leidend moet worden, kunnen zorgkantoren dat ook zelf achter de schermen regelen. Zij weten ook waar de cliënten wonen en kunnen dan met elkaar overleggen. Daar hoeven instellingen niet bij betrokken te worden. Wat ons betreft lossen ze het dus zelf op, op een ander moment en een andere tijd.’

Dossier Gehandicaptenzorg
In het dossier gehandicaptenzorg staat al het nieuws uit de gehandicaptenzorg, van cao’s tot updates over zorginstellingen.Lees hier over bezuinigingen op de langdurige zorg, bestuurswisselingen binnen gehandicaptenzorginstellingen en al het andere nieuws dat gerelateerd is aan de sector.

 

 1. Beschrijf kort, eventueel na een kort onderzoekje, wat de volgende termen precies betekenen:
  1. Woonplaatsbeginsel
  2. Inkoopbeleid
  3. Zorgkantoor
  4. Regiobudget

 

 1. Stel een fictieve casus (max 2 A4) op, waarin ouders en een sociale professional te maken krijgen met de nadelige gevolgen van het woonplaatsbeginsel. Zorg ervoor dat je in deze casus de zorgen en problemen van de ouders beschrijft. Waar lopen zij tegenaan; waar heeft het effect op hun eigen leven; voor welke keuzes komen zij te staan, etcetera?

 

 1. Welke mogelijkheden heeft de sociale professional om, in de door jullie zelf beschreven situatie, samenwerking te vinden met andere professionals van diverse organisaties? Ga daarbij ook op zoek naar diensten die specifiek gericht zijn op ogenschijnlijk hopeloze situaties zoals:  Per Saldo belangenbehartiging bij PGB

 

 1. Bespreek met elkaar wat je geleerd hebt van deze opdracht in het licht van je eigen werk/ stage.