E-learning Informele Zorg

Bemoeizorg

KerntaakHerkennen
Competenties- Herkent de (on)mogelijkheden van cliënt en verwanten en kan dat met hen bespreken. Herkent eigen aarzelingen en die van collega’s m.b.t. risico’s in het contact met informele steun en kan deze loslaten en bespreekbaar maken.
OnderwerpBemoeizorg
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingIn drietallen
NiveauHBO

Handreiking B. Frederiks, V. Dörenberg (2015). Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Amsterdam: VUmc.

Klik op het plaatje voor een PDF van de handreiking.

In deze handreiking wordt het volgende stappenplan geïntroduceerd:

STAPPENPLAN VOOR BEGELEIDERS

Dit stappenplan is een middel om verantwoord om te gaan met bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. In het stappenplan staat niet wanneer bemoeizorg wel en niet toegestaan is. De beslissing om wel of niet in te grijpen is een beslissing die je zelf, uiteraard na overleg met je team en/of anderen, maakt. Het stappenplan geeft je de handvatten om dit zorgvuldig te doen, met inachtneming van de rechten, en respect voor de wensen en voorkeuren, van de cliënt. Door op een verantwoorde manier met bemoeizorg om te gaan, kun je een bijdrage leveren aan goede zorg voor de cliënt. Bij elke stap is een aantal vragen geformuleerd die je naar eigen inzicht kunt aanvullen. In onderdeel IV van de handreiking is een meer uitgebreide toelichting te vinden op het stappenplan.

  1. Signaal onderzoeken
  2. Situatie bespreken met cliënt
  3. Situatie voorleggen aan team
  4. Situatie bespreken met naasten en/of omgeving van cliënt
  5. Situatie met cliënt analyseren
  6. Afweging maken

Lees stap 1: Signaal onderzoeken. Ga ook naar pagina 33 en 34 voor een verdere uitwerking.

Mariet (39) woont zelfstandig en wordt door haar omgeving regelmatig hoger ingeschat dan dat zij is en aankan. Ze heeft een aardige buurman die haar met klusjes helpt. Ze stelt regelmatig vragen aan hem die hij dan oppakt en voor haar gaat regelen of uitzoeken. Omdat de vragen die zij stelt vaak niet helder zijn neemt de buurman regelmatig contact op met de ambulant begeleider. De ambulant begeleider herkent de vragen en heeft regelmatig zelf al dingen geregeld met mevrouw. Doordat de buurman zich mengt in deze zaken komt het regelmatig voor dat zaken dubbel geregeld zijn of niet op de juiste manier. Ook weet de begeleider van mevrouw dat zij de buurman vaak bedankt “in natura”.

Mevrouw is erg kwetsbaar en beïnvloedbaar. Begeleiding maakt zich zorgen of dit contact wel goed is voor mevrouw.  Het brengt veel onrust maar aan de andere kant zegt mevrouw het fijn te vinden zo’n goede vriend te hebben aan de buurman.

a. Maak nu de kennis van het stappenplan concreet in deze casus. Bespreek de vragen a t/m d met elkaar. Schrijf de antwoorden op.
b. Welke waarden hebben de actoren in deze casus? Bedenk ook welke waarden jij als sociaal professional hebt m.b.t. deze casus. Bespreek met elkaar waar de verschillen en de overeenkomsten liggen in de waarden.

Mariet wil dat de professional haar levenscoach is. Bij bezoeken aan de huisarts of andere professionals lijkt dat wel te werken. Helemaal als de professional signalen geeft. Het netwerk begrijpt niet dat de professional een levenscoach is.

c. Maak je haar beperkingen bespreekbaar met de buurman? Maak je de sex bespreekbaar met Mariet?
d. Maak je de sex bespreekbaar met de buurman? Wat zijn je argumenten om dit wel of niet te doen?

Bereid een korte presentatie voor (max. 15 minuten) met jullie verkregen kennis, bevindingen en argumenten hoe in deze casus te werken. Maak daarbij gebruik van het stappenplan.