E-learning Informele Zorg

Vindplaatsgericht werken naar brussen

KerntaakVinden
Competenties-Heeft de intentie om op zoek te gaan naar en contact te hebben met de informele zorgers. Begrijpt dat een sociaal netwerk als steunsysteem fungeert zowel voor de persoon met (L)VB als voor de ouders/ brusjes.
OnderwerpVindplaatsgericht werken naar brussen
WerkvormExperimenteren en conceptualiseren
SamenstellingIn twee- of drietallen
NiveauHBO
  1. Op de site van Mezzo staat een handreiking:  ‘Opgroeien met zorg, een handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers’ . Op pagina 40 staat onderstaande tabel. Bekijk de tabel zorgvuldig.
  2. Als sociaal professional werkzaam in de gehandicaptenzorg met adolescenten, merk je dat brussen (te) weinig in beeld zijn. Je doet navraag bij je collega’s en die beamen dit. In samenspraak met je team en teammanager besluit je om werk te maken van het meer zichtbaar maken van (de positie van) brussen. Bedenk in twee- of drietallen welke argumenten je hiervoor hebt. Bedenk minstens 3 argumenten en schrijf ze uit.
  3. Kijk vervolgens naar de praktische consequenties ervan. Dus: wat moet je doen om de brussen op te sporen? En hoe ga je vindplaatsgericht werken? Welke anderen (dat kunnen professionals, naasten of burgers zijn) heb je daarbij nodig?
  4. Schrijf een plan waarin je de argumenten, de praktische consequenties en hulpbronnen beschrijft. Maximaal 2x A4. Dit plan kan je gebruiken in overleg met je team.