E-learning Informele Zorg

Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n)

KerntaakHerkennen
Competenties-Heeft kennis van (L)VB: de zichtbare en onzichtbare gevolgen, kan die kennis overbrengen -Kan het eigen proces van de ouders/verwanten herkennen en bespreekbaar maken - Herkent eigen aarzelingen en die van collega’s m.b.t. risico’s in het contact met informele steun en kan deze loslaten en bespreekbaar maken
OnderwerpHerkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n)
WerkvormErvaren en Reflecteren
SamenstellingIndividueel
NiveauHBO

Laat in een reflectieverslag zien te kunnen reflecteren op:

  1. de vragende houding
  2. het herkennen van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid
  3. het beschouwen van de persoon met (L)VB, de ouders, de brussen en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners
  4. het bespreken van morele dilemma’s.

a. Bekijk delen van de documentaire:  Janet zorgt voor haar gehandicapte zus

Janets oudere zus Siemone is gehandicapt en kan zonder reden zomaar heel boos worden. Binnenkort verhuist Siemone naar een tehuis, wat Janet een hoop gemengde gevoelens bezorgt. Bikkels: Janet (10) | VPRO, 25 jan 2015. .

Neem hier maximaal 30 minuten voor.

In deze film zie je de belangrijke mensen voor Janet: haar ouders en haar zussen. Zij maken allemaal het proces van Siemone mee die naar een tehuis verhuist. Zij reageren daar op hun eigen wijze op. Voor deze opdracht is het de vraag welke gevoelens je denkt te herkennen bij deze mensen.

b. Schrijf per persoon de gevoelens op en beargumenteer dit met gedragskenmerken. Dus bijvoorbeeld: Moeder geniet van Siemone als Janet een voorstelling geeft. Dat zie je aan haar lachende gezicht als Siemone in haar handen klapt.

Werk voor elk van de genoemde personen maximaal 3 gevoelssituaties uit.

Het is niet altijd eenvoudig deze gevoelens te herkennen. Het is van belang om objectief te blijven. Ook omdat je in de ondersteuning en samenwerking met de mantelzorger en de naaste(n) geen partij moet trekken.

c. Wat kan je doen om ervoor te zorgen dat je in staat bent de gevoelens beter en objectiever te signaleren en herkennen?

d. Schrijf een reflectieverslag op basis van deze opdrachten van maximaal 3 A4tjes.