E-learning Informele Zorg

Eigen proces informele zorgers

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de ouders en verwanten herkennen en bespreekbaar maken. -Herkent gevoelens van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid bij de ouders en/of brusjes en kan hen daarin ondersteunen.
OnderwerpEigen proces informele zorgers
WerkvormErvaren en Reflecteren
SamenstellingIndividueel en groep
NiveauHBO
  1. Neem een casus uit je eigen praktijk waarin duidelijk is dat ouders en/of brusjes worstelen met gevoelens van rouw, schuld twijfel en/of eenzaamheid. Misschien is dat in de gekozen casus niet op de voorgrond tredend. Je mag in deze opdracht van alles (erbij) verzinnen. Dus maak die gevoelens groter, omvangrijker en juist sterk op de voorgrond tredend. Bijvoorbeeld dat de ouders verdriet hebben om het weinige toekomstperspectief op de arbeidsmarkt van hun kind. Of dat brusjes zien dat hun broer of zus het echt niet naar de zin heeft op de woongroep. Of dat ouders/ brusjes niet op vakantie kunnen gaan omdat dat teveel onrust zou geven voor hun kind/ broer of zus. Of dat er steeds minder mensen bij hen thuis komen vanwege het gedrag van de persoon met (L)VB. Daarmee wordt ook hun eigen wereld kleiner.
  2. In deze opdracht mag je er helemaal op los fantaseren. Hoe zou de ideale wereld eruit zien voor de mensen in de door jou gekozen casus? Schets een beeld van die wereld waarin je vooral het perspectief van de informele zorgers benadrukt. Welke voorzieningen zijn nodig? Welke financiering is nodig? Hoe is de samenwerking tussen professionals en informele zorgers? Wat denk je dat werkelijk helpt bij het verminderen van gevoelens van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid? Schrijf dit uit op 1 A4’tje.
  3.  Vervolgens wissel je je verhaal uit met twee of drie andere studenten. Komt jullie droomwereld en de gekozen strategie enigszins overeen? Denk je dat informele zorgers hun taak, dankzij jullie verhaal, het langer kunnen volhouden?