E-learning Informele Zorg

Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd)

KerntaakVinden
Competenties- Heeft de intentie om op zoek te gaan naar, en contact te hebben met de informele zorgers. - Kan op een passende manier contact leggen met de persoon met (L)VB, diens ouders/brusjes/verwanten en met mensen in het sociale netwerk en kan de eigen werkwijze plannen, onderbouwen en verantwoorden.
OnderwerpOutreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd)
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingIndividueel
NiveauHBO
 1. Om mantelzorgers te kunnen ondersteunen en faciliteren is het van belang dat de professional weet hoe hij/zij hen kan bereiken. Outreachend werken speelt daar een belangrijke rol in. Wat is dat eigenlijk?
 2. Neem een filmpje op van max. 5 minuten waarin je het belang uitlegt van outreachend werken. Gebruik daarvoor de bronnen: artikel sociale vraagstukken en dossier van Movisie.
 3. Het Expertisecentrum Mantelzorg beschrijft in ‘Beter bereiken mantelzorgers’ dat er een groot verschil zit in de vindplaats van mantelzorgers. Om (meer) mantelzorgers te bereiken schrijf je een plan van aanpak voor de gemeente: waarin je werkzaam bent, studeert of woont (je mag zelf kiezen). In het plan beschrijf je hoe je een bepaalde groep mantelzorgers outreachend zou willen benaderen.

Je kunt kiezen voor:

 • Jonge ouders
 • Mantelzorgers met een migratieachtergond
 • Brusjes
 • Werkende mantelzorgers
 1. Beschrijf in 2 tot maximaal 4 pagina’s A4 wat je concreet gaat doen. Je verwerkt tenminste één bron over de presentiebenadering en één bron over outreachend werken.
 • Wat is je doel? Je kunt hierbij gebruik maken van één van de doelen uit Movisie Beter bereiken mantelzorgers
 • Naar welke plekken ga je en wat ga je daar doen?
 • Welke middelen zet je in?
 • Hoe ga je in kaart brengen of (en welke) ondersteuning nodig is?