E-learning Informele Zorg

Vormen van zorg en ondersteuning

KerntaakVersterken
Competenties- De professional beschouwt de persoon met dementie, de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners, en stuurt aan op een zo groot mogelijke eigen regie. Bespreekbaar maken: hoe ouders/verwanten zo goed mogelijk met elkaar kunnen omgaan in relatie tot de persoon met (L)VB.
OnderwerpVormen van zorg en ondersteuning
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel of in een groepje
NiveauMBO
  • Maak een overzicht van mantelzorgers van de mensen met (L)VB (die onder je verantwoordelijkheid vallen). Schrijf op wat er bij hen speelt op het moment zodat je hier in een volgend contact op terug kunt komen en ook hiervoor aandacht hebt.
Kruijswijk, Witteveen, Peters  in Werken in de wijk (2016):

Als je bij een zorgvrager komt, zal er vaak al in meer of minder mate mantelzorg worden verleend. De onderstaande tabel 1 laat zien aan welke zorg en ondersteuning je zoal kunt denken bij mantelzorg. Het kan ook gaan om een combinatie van taken, waarbij het bijvoorbeeld gaat om het bieden van ondersteuning bij een goede dagstructuur. Dat is vaak erg intensief. Het gaat dus niet zozeer om de afzonderlijke taken, maar vooral om het geheel aan zorg en ondersteuning zoals dat wordt geboden én hoe de mantelzorgers en de cliënt dit ervaren. Soms is ook niet direct zichtbaar wanneer het zorg betreft. Van buitenaf is niet altijd zichtbaar hoe waardevol het is om samen een kopje koffie te drinken of naar muziek te luisteren.

Je hebt in de eerdere opdrachten al in beeld gebracht welke taken de centrale mantelzorgers hebben. In onderstaand schema wordt weergegeven welke type ondersteuning mogelijk nodig is.

  • Welk type ondersteuning denk je dat bij de verschillende niveau’s van (L)VB meer/ minder nodig is?
  • Wat vraagt dat volgens jou van de mantelzorgers uit je caseload of uit de films? Op welke ervaringskennis kan je een beroep doen?

Tabel 1:  Verschillende typen zorg die mantelzorgers verlenen

Type zorg en ondersteuning Voorbeelden
Emotionele steun en toezicht Troost en bescherming bieden.
Huishoudelijke hulp Opruimen, schoonmaken, verzorgen van maaltijden.
Begeleiding bij bezoek aan arts of familie Bij een afspraak in het ziekenhuis het vervoer regelen.
Hulp bij praktische zaken en administratie Reparaties in en om het huis. Het bieden van dagstructuur en de coördinatie van de zorg.
Persoonlijke verzorging Wassen, aankleden, eten en drinken of hulp bij het naar het toilet gaan.
Verpleegkundige hulp Medicijnen toedienen, wondverzorging.

 

  • Stel de ouders of brussen vallen tijdelijk weg, wat is er nodig om vervangende zorg te vinden? Wat moeten de vervangende informele zorgers weten, kunnen en communiceren
  • Verwerk je gevonden informatie in een verslag/ overzicht van maximaal 2 A4.