E-learning Informele Zorg

Waarden en dilemma’s

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de naasten herkennen en ondersteunen. Herkent eigen aarzelingen met betrekking tot risico's in het contact met informele steun, en kan deze bespreken.
OnderwerpWaarden en dilemma's
WerkvormReflecteren en Ervaren
SamenstellingDrietal
NiveauMBO
  1. Lees de casus: Bram en zus Tonny
Casus: Bram Jongerius en zijn zus Tonny  (geanonimiseerd)

Naam: Bram Jongerius (03-09-1963)

Indicatie: WLZ ZZP7 VG

Juridische status: Vrijwillig

Bram is een man van 50 met een matige verstandelijke handicap. Bram heeft een totaal IQ van 43 en zijn ontwikkelingsleeftijd-equivalent is rond de vier jaar.
De zussen van Bram, Tonny en Bea, zijn betrokken bij Bram. Ze halen Bram op voor verjaardagen, gaan kleding met hem kopen, gaan met hem naar het ziekenhuis als dat nodig is en zus Tonny maakt eens per maand zijn kamer grondig schoon. Tonny is de eerste contactpersoon en regelt de geldzaken van Bram. Ze kan ook een schoonmaker inhuren maar ze doet het liever zelf. Bram wil niet altijd dat Tonny spullen van zijn kamer weg gooit maar toch doet Tonny dit. Tonny is meer van de harde aanpak. Als Bram stagneert en te laat thuis komt zou zij hem op zijn kamer zetten, geen eten meer geven of niet meer naar buiten laten gaan. Soms geeft ze Bram er ook telefonisch van langs. Tonny is zeer betrokken, meer dan dat zij dat 5 jaar geleden was, en hoort daardoor meer verhalen over hoe het met Bram gaat. Hierdoor vormt ze ook meer een mening dan vroeger. Ze adviseert begeleiding Bram goed hard aan te pakken. Dit druist tegen de visie en begeleidingsstijl van de begeleiders in. Daarnaast kunnen de begeleiders Bram niet zomaar in zijn vrijheid beperken. Eigenlijk mogen de begeleiders de deur van Bram’s appartementen niet eens open doen voor zus Tonny, zónder daarvoor zijn toestemming te hebben gevraagd. Ook vraagt Tonny soms aan begeleiding om geld of spullen van de kamer van Bram te pakken. Dit mag de begeleiding niet doen zonder toestemming van Bram. De persoonlijk begeleider van Bram heeft met zus Tonny gesproken over visie en begeleidingsstijl, maar zij komen niet op één lijn. Ook een uitleg over de rechten van Bram brengt hierin geen verandering. De verschillende benaderingswijzen en de verschillende uitgangspunten leveren soms spanning op. Voor Bram is het contact met zijn zussen belangrijk. Voor de begeleiding is het belangrijk de rechten van de cliënt in acht te nemen en diens rechten te beschermen. 

2. Schrijf voor jezelf op:

  • welke waarden binnen deze casus spelen?
  • welke waarden zijn belangrijk voor de zus?
  • welke waarden zijn belangrijk voor de professional?
  • welke waarden botsen en welke komen overeen?

Bespreek met de twee andere studiegenoten welke waarden leidend zijn.

 

  1. Touwtrekken: benodigd materiaal: Touw

Pak een touw van vier meter en bindt de uiteinden aan elkaar. Ga met drie personen binnen het touw staan en maak samen een driehoek met gelijke zijden. Elk punt vertegenwoordigt ëén van de betrokkenen in de casus: namelijk de zus, de cliënt en de professional. De cliënt staat in de bovenste punt, de professional en zus onder. De professional en de zus trekken tegelijkertijd aan het touw, de cliënt doet niets.

  • Wat gebeurt er? Bespreek dit met elkaar.
  • Wat betekent dit voor de casus?