E-learning Informele Zorg

Rouw van familie en vrienden

KerntaakVersterken
Competenties- Ondersteunt het denken over het invulling geven aan de vernieuwde relatie(s).
OnderwerpRouw van familie en vrienden
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd60 minuten
NiveauHBO

Lees de tekst over ‘rouw bij levend verlies’ op hersenletsel-uitleg.nl. Schrijf voor jezelf op welke onderdelen van de tekst specifiek van toepassing zijn op naasten. In de tekst lees je dat zowel de persoon met NAH,  de mantelzorger en andere naasten te maken kunnen krijgen met rouw. Hoewel de impact op de mantelzorger het grootst is, krijgen ook andere naasten te maken met een veranderd persoon. Dit betekent dat ook de relatie zal veranderen. Anderen uit de omgeving erkennen het verlies mogelijk niet omdat ‘diegene er immers nog is’. Het netwerk kan kleiner worden omdat de omgeving op den duur weinig begrip heeft voor de situatie en de gevoelens van de mantelzorger of omdat men de vernieuwde relatie niet goed in weet te vullen.

Hersenletsel kent verschillende fases (zie schema 1). Bekijk het schema en beschrijf op welke manier je denkt dat gevoelens van rouw in deze fase een rol spelen. Richt je specifiek op de naasten.

Schema 1.

 Acute fase   Revalidatiefase  Chronische fase

Er is hersenletsel. Er was sprake van een aanloopperiode waarin verschijnselen zich geleidelijk openbaarden of het letsel plotseling ontstond. Op grond van de diagnose is het type hersenletsel bekend.

Men is patiënt in het ziekenhuis, ondergaat noodzakelijke medische ingrepen en is zich meer of minder bewust van wat plaatsvindt.

Persoon en naaste(n) gaan idealiter ‘in dialoog’ met professionals om informatie uit te wisselen, elkaar goed te begrijpen en een behandelplan op te stellen.

Op deelgebieden starten snel specifieke functietrainingen waarvoor actieve inzet van persoon van belang is.

 

Persoon is begonnen met verwerken en accepteren van de gevolgen en langzaam wordt de impact duidelijk.

Men is patiënt in een revalidatiecentrum en is meer actief betrokken bij de keuzes in interventies en het behandelplan gericht op functieherstel en activiteiten.

Persoon en naasten zijn idealiter in dialoog met elkaar en met professionals over behandeling en impact voor toekomst.

Keuze voor traject met diverse medische en sociale interventies en activiteiten gericht op zingeving en als voorbereiding op re-integratie

 

Diagnostiek is gericht op de blijvende gevolgen van het letsel. Het wordt duidelijk welke langer durende zorg en ondersteuning nodig zijn.

Men kan cliënt worden van thuiszorg, bewoner van een instelling of bezoeker van een dagcentrum.

Naasten kunnen structureel in de rol van mantelzorger terecht komen.

Persoon en mantelzorger kunnen uit beeld raken bij professionals en dienen, indien gewenst. actief contact te zoeken

Dialoog is gericht op interventies en activiteiten ten aanzien van re-integratie in een gewenste woonomgeving of m.b.t. werk of vrije tijd.

Gevoelens van rouw bij de naasten? Gevoelens van rouw bij de naasten? Gevoelens van rouw bij de naasten?

Bron: Communicatie bij hersenletsel. Begrijpen we elkaar? Witteveen, Admiraal, Visser & Wilken (2010).