E-learning Informele Zorg

Keuzeproces van de mantelzorger

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen en bespreekbaar maken. Gebruikt bijvoorbeeld een risicoprofiel en screeningsinstrumenten om de zorgzwaarte in kaart te brengen.
OnderwerpKeuzeproces van de mantelzorger
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingDrietal
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. In deze opdracht gebruik je deze casus.

 

Pauliene en Steven hebben 3 jong volwassen kinderen waarvan er 2 op kamers wonen. Zij hebben sinds 6 jaar 2 jonge adoptiekinderen uit Brazilië in hun gezin opgenomen.  Steven krijgt op weg naar zijn werk een ernstig ongeluk waarbij hij hersenletsel oploopt. De eerste weken in het ziekenhuis draait alles om het overleven. Steven ondergaat 2 operaties aan zijn schedeldak. Ondertussen heeft Pauliene  regelmatig overleg met de artsen en met het verplegend personeel. Het wordt haar al snel duidelijk dat Steven niet meer de man zal zijn als van voor het ongeluk. Steven zal in een rolstoel terecht komen en heel veel verzorging nodig hebben. De intelligente Steven zal niet meer kunnen lezen en een gesprek zal heel moeizaam gaan. Na enkele maanden revalidatie en herstel kan Steven weer naar huis. Zowel in het ziekenhuis als binnen de familie en vriendenkring kijkt men de kant op van Pauliene voor wat betreft die lange termijn zorg. Natuurlijk is ze bereid heel veel voor Steven te doen en hem te verzorgen naar wat ze kan. Maar hoe moet het met de zorg voor de jongsten?  Steven is enkele keren een weekend thuis geweest en dat was vertrouwd en nieuw tegelijkertijd. Wil ze Steven wel haar leven lang in huis verzorgen? Kan ze die zware taak wel combineren met de opvoeding van haar kinderen? En hoeveel tijd blijft er over voor zichzelf? Stiekem verlangt ze ernaar dat Steven een groot deel van de week in een verpleeghuis terecht kan. Maar tegen wie durft ze dat te zeggen?

 

  1. Je gaat nu proberen je in te leven in het morele dilemma van Pauliene. Begrijp je haar aarzeling? Wat vind je ervan dat ze wenst dat Steven door de week in een verpleeghuis woont? Je mag alles ‘vinden’ dus bespreek met elkaar vrijuit wat je denkt. Besteed hier minimaal 10 minuten aan.

 

  1. Lees de volgende tekst en ga op zoek naar het boek op internet of in de bibliotheek.

 

Vaak is aan het begin van het traject nog onduidelijk hoe intensief de zorg zal worden. Ouders, partners, familie, buren hebben een sterke verbondenheid met de patiënt. Zij voelen zich nauw betrokken en willen zich inzetten om de patiënt zoveel mogelijk hun liefde te laten merken en actief bij te dragen aan het herstel. Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden om zorg te geven is dat mensen het vanzelfsprekend vonden (31%), dat zij dat uit liefde en genegenheid doen (28%) of dat zij het als hun plicht voelden (14%) (de Boer, 2009). Intimiteit en affect zijn dus belangrijke redenen om zorg te leveren. Er zijn vaak verschillende  mensen intiem met degene met een zorgbehoefte.

 

Eerst staat genezen op de voorgrond en er is nog weinig ruimte voor het nadenken over de vraag wie de mantelzorg op zich gaat nemen. Door welke factoren wordt nu bepaald wie vaste mantelzorger wordt? Al in het ziekenhuis wordt een beroep gedaan op degene die het meest op bezoek is. Zij wisselen ervaringen uit met het de hulpverleners, nemen zorgtaken over van de verpleging of hebben overleg met de behandelend arts. In een zorgoverleg denken zij samen na  over keuzes die van (levens)belang kunnen zijn voor de patiënt. Dit betekent dat de naaste namens de patiënt wil praten. Dat is niet alleen liefde of iemand het beste toewensen, maar ook het nemen van een grote verantwoordelijkheid. In de kern van de zaak ontstaat daarmee het keuzeproces wie de rol en taak op zich neemt om in een latere fase de mantelzorg op zich te nemen. Waar en wanneer nemen naasten beslissing of ze deze rol ook daadwerkelijk op zich willen nemen?

Bron: Moréé, M. en Witteveen, E. (2012). Communicatie bij hersenletsel, begrijpen we elkaar? Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

 

  1. Als sociaal werker werk je in het revalidatiecentrum op de afdeling niet-aangeboren hersenletsel waar Steven revalideert. Je komt op zijn afdeling voor een gesprek met Pauline. Je hebt al eerder met haar gesproken. Nu vraagt ze om een gesprek onder 4 ogen om haar aarzeling te bespreken om op termijn de zorg op zich te nemen.

 

Door de eerdere gesprekken waar Steven bij was, had je al een vermoeden dat deze vraag zou komen. Je wilt goed naar haar luisteren, vooral haar verhaal horen en gerichte vragen stellen.

Je hebt je voorbereid door een tekst te lezen: Morele dilemma’s/Draai het eens om

Lees nu eerst de pagina’s 9 t/m 11  en 16 t/m 17 (over autonomie).

 

Maak gebruik van de tips uit deze publicatie en speel in een rollenspel het gesprek. Wissel na elke 5 minuten van professional zodat iedereen een keer de kans krijgt om goed te luisteren en in te zoomen op de dilemma’s van Pauliene. Het gesprek gaat wel gewoon door.

Zorg ervoor dat je na 15 minuten helder in beeld kunt brengen wat de dilemma’s zijn, waardoor deze bij Pauliene veroorzaakt worden. Let op dat je nog NIET naar oplossingen toewerkt.