E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Rouwprocessen

HBO | Rouwprocessen | Tweetal | 45 minuten

Mantelzorgers van mensen met NAH maken mogelijk ook een rouwproces door. Een proces van rouw terwijl er iemand er nog is noemt men levend verlies (Hersenletsel-uitleg, 2018). bron: Hersenletsel-uitleg, 2018  Lees bovenstaande tekst helemaal via:www.hersenletsel-uitleg.nl/ermee-omgaan/rouw-bij-nah-levend-verlies Noteer tijdens het lezen tien steekwoorden die volgens jou horen bij levend verlies. In het artikel heb je kunnen lezen […]

start

Brusjes

HBO | Brusjes | Drietal | 60 minuten

Lees en leef je in in de volgende casus: De familie Koska is op vakantie in de Italiaanse Alpen met het hele gezin. Vader, moeder en drie puberkinderen (Maja, Nika en Danilo). Zoon Danilo (18) gaat geregeld een eind fietsen in de vroege ochtend. Soms samen met zijn vader maar ook geregeld alleen.  Op een […]

start

Keuzeproces van de mantelzorger

HBO | Keuzeproces van de mantelzorger | Drietal | 60 minuten

In deze opdracht gebruik je deze casus.   Pauliene en Steven hebben 3 jong volwassen kinderen waarvan er 2 op kamers wonen. Zij hebben sinds 6 jaar 2 jonge adoptiekinderen uit Brazilië in hun gezin opgenomen.  Steven krijgt op weg naar zijn werk een ernstig ongeluk waarbij hij hersenletsel oploopt. De eerste weken in het […]

start

Zorg voor jezelf

HBO | Zorg voor jezelf | Individueel | 45 minuten

Er zijn regelmatig congressen voor professionals die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Er zijn ook congressen voor mensen die hersenletsel hebben en hun naasten. Ga op zoek naar congressen die dit jaar plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Noem minimaal vijf congressen en benoem wat het thema is, voor welke doelgroep het congres bedoeld is (dus […]

start

Ervaringskennis van de mantelzorger

HBO | Ervaringskennis van de mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Ook mantelzorgers maken een herstelproces door wanneer hun naaste een hersenletsel heeft opgelopen. Lees onderstaande tekst.   Hoe krijgt het vraaggericht werken vorm? Het wisselt per organisatie en per persoon. Ger en ik krijgen ruim baan om onze wensen te benoemen. We weten weinig van hersenletsel en willen dus advies. We weten veel van ons eigen leven […]

start

Casemanager

HBO | Casemanager | Individueel | 45 minuten

  Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen […]

start

Eigen regie mantelzorger

HBO | Eigen regie mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Op een dag vang je een gesprek op tussen een moeder en haar dochter. De moeder (64) verzorgt haar partner (69) met hersenletsel. Moeder doet dit sinds 6 jaar. Ze doet het allemaal naast haar baan twee dagen in de week. Haar vriendinnen ziet ze nog zelden en ook de Franse les waar ze jaren […]

start

Wegvallen van de mantelzorg

HBO | Wegvallen van de mantelzorg | Individueel | 45 minuten

Zoek op minimaal 3 sites wat een beroerte is. Vergelijk de informatie van de 3 sites. Is de informatie overeenkomstig? Zie je accentverschillen? Bron Hartstichting   Lydia zorgt al 10 jaar voor haar man Dennis. Samen hebben ze 3 kinderen die inmiddels uit huis zijn en in de stad  studeren. Dennis heeft 10 jaar geleden […]

start

Mantelzorgers en kinderen

HBO | Mantelzorgers en kinderen | Tweetal | 90 minuten

Voor deze opdracht maak je gebruik van het boek Een lepel in de soep. Van Dam en Meijer (2017). Een aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel heeft een gezin. Wie een gezin heeft, is doorgaans druk met de verzorging en opvoeding van de kinderen. Als partner van iemand met hersenletsel kun je als mantelzorger druk zijn […]

start

Morele dilemma’s

HBO | Morele dilemma’s | Viertal | 60 minuten

Een aanzienlijk deel van de mantelzorgers van mensen met NAH ervaart het zorgen voor hun naaste niet als een vrije keuze. Wanneer men bij plotseling hersenletsel net wat bijgekomen is van de schrik, blijkt men al in de rol als mantelzorger te zijn gerold. Veel mantelzorgers hebben daarnaast het gevoel er alleen voor staan. Mensen […]

start