E-learning Informele Zorg

Ervaringskennis van de mantelzorger

KerntaakHerkennen
CompetentiesDe professional ziet ervaringskennis als een belangrijke bron van kennis.
OnderwerpErvaringskennis van de mantelzorger
WerkvormAbstraheren, Toepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd45 minuten
NiveauHBO
  1. Ook mantelzorgers maken een herstelproces door wanneer hun naaste een hersenletsel heeft opgelopen. Lees onderstaande tekst.

 

Hoe krijgt het vraaggericht werken vorm? Het wisselt per organisatie en per persoon. Ger en ik krijgen ruim baan om onze wensen te benoemen. We weten weinig van hersenletsel en willen dus advies. We weten veel van ons eigen leven en willen dat men ons hoort. Waar de professionals de combinatie weten te maken, daar ontstaan vruchtbare gesprekken.

Gesprekken die ons handvatten geven om ons leven weer op te bouwen. Zoals de gesprekken over het nut van het bezoeken van een muziektherapeut om te achterhalen of Ger via de muziek op een meer effectieve manier kan communiceren. Of de gesprekken over oefenen met een tandem en het aanschaffen van een geschikte tandem omdat Ger zo dol op fietsen is. Maar ook de gesprekken waarin de professionals ons afremmen en aangeven dat we een stap te snel gaan of op een verkeerde route zitten. Bijvoorbeeld door ons terug te fluiten waar we irreële wensen aangeven m.b.t. zelfstandigheid van Ger. 

En ik? Ben ik in beeld? De gesprekken gaan over Ger en over zijn vorderingen. Ze gaan ook over de complexiteit van zijn hersenletsel en de gevolgen ervan. Soms gaan de gesprekken over de gevolgen van het hersenletsel op mijn leven. Ik worstel met zoveel vragen: bijvoorbeeld over het hervatten van mijn werk, over gezelschap voor Ger, over het aanvragen van een PGB, over verhuizen en vervoer, over ons, over ….ja over wat niet. De maatschappelijk werker en psychologen bieden zich aan. Ik word er erg treurig van. Ze bieden oplossingen: “Heb je dit al geprobeerd?” , “Je zou eens daar moeten kijken”, etcetera. Of ze beginnen over mijn seksleven. In deze fase van herstel? Ik ben verbijsterd. Ik wil contact over alles wat verloren is, ik wil contact over mijn verdriet, ik wil contact en geen oplossingen.

 Uit: Goeie snap van elkaar

  1. Wat zegt deze tekst over de gevolgen op het eigen en het gezamenlijke leven?

 

  1. Bestudeer onderstaande dia die gaat over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

(bron: Hilko Timmer, coördinator Bureau Herstel SBWU)

 

  1. We gaan je bevindingen nu plaatsen in het licht van ervaringskennis. Welke van de deskundigheden in onderstaande dia vind je het meest van toepassing? Geef tenminste drie argumenten.

Geef bij iedere deskundigheid in bovenstaande dia een voorbeeld van een situatie waarin de professional de ervaringskennis van de mantelzorger herkent en weet te benutten.