E-learning Informele Zorg

Kleur in actie

KerntaakVerbinden
Competenties-Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met NAH en de mantelzorgers. Weet waar groepen ervaringsgenoten of ervaringsdeskundigen georganiseerd zijn. Kan ‘beginnende’ mantelzorgers in contact brengen met een (groep) ervaringsgenoten of ervaringsdeskundige mantelzorger(s). Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod.
OnderwerpKleur in actie
WerkvormToepassen
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. In deze opdracht kijk je in het bijzonder naar organisaties voor migrantenmantelzorgers. De KIA (Kleur in Actie) heeft een handreiking geschreven voor organisaties. Lees de gehele handleiding om een indruk te krijgen Handreiking Kleur in Actie .

 

  1. Je hebt kunnen lezen dat het moeilijk is deze migranten mantelzorgers te bereiken. Het is noodzakelijk dat organisaties samenwerken. Ga nog eens naar de handreiking en kijk welke acties worden geadviseerd om als organisaties samen te werken. Schrijf deze acties op.

Zoek op YouTube filmpjes over zorg- of welzijnorganisaties die met migrantenmantelzorger werken. Kies 3 video’s en bekijk ze globaal. In welk filmpje wordt de handen ineen geslagen met meerdere organisaties? Schrijf per organisatie op wat de gezamenlijke actie precies is. Wat is daarvan de meerwaarde voor de mantelzorgers?

 

  1. In de handreiking staan ‘leerpunten’ op pagina 13 in paragraaf 5. Lees deze leerpunten. In deze e-learning worden illustraties gebruikt. Bij dit thema (Sociale kaart kennen en benutten) hoort de volgende illustratie :

 

Bespreek met elkaar of je de ‘Leerpunten’ uit de handreiking in deze illustratie herkent. Noem minimaal 3 herkenningspunten.