E-learning Informele Zorg

Gevolgen van NAH voor de mantelzorger

KerntaakHerkennen
CompetentiesCompetentie(s) waar in deze opdracht aan gewerkt wordt: -Hanteert structureel een vragende houding om te kunnen herkennen in hoeverre de gevolgen van het hersenletsel, karakter en de omgeving, de situatie complex kunnen maken voor de naaste(n) en weet hier een vervolg aan te geven. Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen en bespreekbaar maken, ook met collega’s. Heeft daarbij voelsprieten voor het niet uitgesprokene.
OnderwerpHoe is het voor de mantelzorgers?
WerkvormReflecteren
SamenstellingDrietal
NiveauHBO

Deze opdracht gaat over de gevolgen van hersenletsel op de mantelzorger.
1. Bekijk de volgende pagina:  factsheet aantallen, oorzaken en gevolgen niet-aangeboren hersenletsel

Bedenk 5 vragen die je kunt stellen in een eerste gesprek. Dat gesprek is met alle betrokkenen. Let erop dat je vragen stelt die OPEN zijn. Wat wil je als professional in zo’n eerste gesprek ECHT boven tafel krijgen?

2. Lees de tekst hieronder over de beperkingen die mensen met hersenletsel ervaren.

Gevolgen

Veel mensen blijven beperkingen ervaren als gevolg van het hersenletsel. Niet-aangeboren hersenletsel is daardoor een chronische aandoening. De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft NAH als een urgent en groeiend maatschappelijk probleem gemarkeerd.

Een belangrijk kenmerk is de zogenaamde breuk in de levenslijn. Mensen ervaren hun leven vaak als en tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Hierin verschilt de doelgrope van mensen met aangeboren beperkingen; mensen met hersenletsel krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven.

Hersenletsel kan gevolgen hebben voor verschillende gebieden van het functioneren, zoals bewegen (motoriek), denken (cognitie) en emoties en gedrag. Ook het karakter van de getroffene kan veranderen. Vooral de minder zichtbare gevolgen zorgen voor problemen in het functioneren. Vaak hebben mensen met hersenletsel een verminderd ziekte-inzicht, waardoor ze zelf vinden dat het allemaal wel meevalt. Dit kan erg moeilijk zijn voor de omgeving.

Mensen met hersenletsel kunnen last hebben van geheugenproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, verhoogde prikkelgevoeligheid, het missen van overzicht, moeite met begrijpen of gebruiken van taal (afasie), sneller geïrriteerd of boos zijn (een kort lontje), impulsiviteit, passiviteit, of problemen met het verwerken van de veranderingen in hun leven. Ook de omgeving moet leren omgaan met de veranderingen en met de beperkingen van de persoon met hersenletsel.

In de bovenstaande tekst lees je allerlei problemen waar mensen tegenaan kunnen lopen. Dat geldt ook voor de directe naasten. Het is niet altijd zo dat ook de naasten gezien worden. Toch kunnen er voor hen ook grote gevolgen zijn. Probeer je eens in te beelden hoe het zou zijn voor jou als een nabij iemand hersenletsel zou oplopen.

3. Geef antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe zou jij reageren als de nabije persoon zich heel anders gedraagt dan voorheen? Hoe zou je je voelen?
  2. Zou je deze gevoelens gespreken met je vrienden of familie? Zo nee, waardoor niet? Zo ja, hoe zou je dat bespreekbaar maken
  3. Zou jij willen dat een sociaal werker aandacht heeft voor jou? En wat zou je dan willen?

4. Je ziet hieronder een afbeelding van een mantelzorger. Kijk er eens goed naar. Wat zie je nu eigenlijk?

Bespreek met elkaar ook wat je NIET ziet. Wat denk je dat niet uitgesproken is in taal en beeld?

Wat zouden redenen kunnen zijn dat de door jullie bedachte onderweren, niet uitgesproken worden?

Ga nu terug naar vraag 1 en bekijk of de vragen die jullie bedacht hebben, nu je je meer hebt verdiept, nog passend zijn. Wat zou je willen aanpassen?