E-learning Informele Zorg

Vragende houding

KerntaakVersterken
CompetentiesDe professional beschouwt de persoon met dementie, de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners, en stuurt aan op een zo groot mogelijke eigen regie. De professional ziet ervaringskennis als een belangrijke bron van kennis. De professional stimuleert de mantelzorger om zijn eigen leven te blijven leven en maakt hem attent op de valkuilen van het ‘mantelzorger zijn’.
OnderwerpVragende houding
WerkvormErvaren, toepassen
SamenstellingTwee- of drietallen
Tijd90 minuten
Niveauhbo

Je gaat in een rollenspel laten zien dat je systematisch uitvraagt wat de gewoonten en behoeften zijn van de mantelzorger, en of hier voldoende rekening mee gehouden wordt. Realiseer je dat, ook al praat je alleen met de mantelzorger, de context heel belangrijk is.

Deze opdracht sluit aan bij de opdracht waarin je in kaart hebt gebracht welke ondersteuning de mantelzorger mogelijk kan gebruiken. Als je die opdracht niet hebt gedaan, vul dan fictief een vragenlijst in. Maak gebruik van bijvoorbeeld de EDIZ, de ‘ mantelzorgtest‘, de CGSI of de CRA-D. Deze meetinstrumenten kun je (ook) vinden in de Toolbox.

  • Verdeel de rollen voor een rollenspel waarin de sociale professional met de mantelzorger is, zónder de persoon met dementie. Wanneer jullie met een drietal zijn, dan kan de derde persoon de observator zijn.
  • Bereid je voor op het gesprek. Uitgangspunt is de analyse van de ingevulde lijst (meetinstrument). De sociale professional wil iets met de mantelzorger bespreken, maar wil ook de kennis van de mantelzorger gebruiken. Zorg dat je dat onderscheid duidelijk hebt. Bedenk welke opbrengst je in dit gesprek wilt bereiken. De observator bereidt zich voor door enkele richtlijnen voor de eigen observatie op te stellen. De mantelzorger zorgt dat hij of zij zich op basis van de ingevulde vragenlijst, goed inleeft in de rol.
  • Speel nu de situatie waarin de sociale professional in gesprek gaat met de mantelzorger.
  • Na vijf minuten draai je de rollen om. Dus de mantelzorger wordt de sociale professional en de sociale professional gaat verder als mantelzorger. Maar het is dezelfde situatie. Op deze manier kun je je ervaringen uit het eerste gedeelte van dit rollenspel benutten.
  • Speel in totaal tien minuten. Bespreek het na. Bij een drietal gebruik je hierbij de opmerkingen van de observator. Wat is jouw leeropbrengst?