E-learning Informele Zorg

Bespreken van vrijwillige inzet

KerntaakVerlichten
CompetentiesMaakt mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorg en/of als mantelzorgmaatje bespreekbaar. Schakelt, in afstemming met collega’s, vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie of ten behoeve van de mantelzorger
OnderwerpBespreken van vrijwillige inzet
WerkvormErvaren
SamenstellingDrietallen
Tijd60 minuten
Niveaumbo

 

 1. Bij het ‘Verlichten’ van de mantelzorger of het netwerk kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met degene met dementie. De mantelzorger heeft dan even vrijaf. Dit wordt respijtzorg genoemd.Ga ieder individueel op zoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente waar je zelf woont. In Utrecht is dat bijvoorbeeld  Handje Helpen en Vrijwilligerswerk U-Centraal. Klik op de links van deze organisaties: U-centraal Vrijwilliger worden  en Handje Helpen  en ga op zoek naar vrijwilligers specifiek voor situaties waar mensen leven met dementie. Het gaat om de thuissituatie, dagbesteding, begeleid wonen, verpleeghuiszorg. Bekijk ook enkele van de films op de gegeven sites. 
 2. Ga met elkaar in gesprek (20 minuten) over de volgende vragen: Welke mogelijkheden heb je gevonden? Voor welk type zorg en ondersteuning  kunnen vrijwilligers worden betrokken? Wordt er volgens jou voldoende kennis over dementie gevraagd of aangeboden door de organisatie? Is dat nodig of juist niet? Zijn er mogelijkheden voor respijtzorg door vrijwilligers? Denk ook aan nachtzorg zodat de mantelzorger zelf eens een rustige lange slaap heeft. Zijn er mogelijkheden voor een mantelzorgmaatje?

  Casus Mina

  Mina is een vlotte dame van 56 jaar oud. Ze houdt van fietsen, musea bezoeken en vooral van lekker koken. De laatste maanden wordt er echter steeds vaker uit gemak een frietje gehaald of een maaltijd opgewarmd. Mina werkt met veel plezier als secretaresse op een makelaarskantoor.

  Sinds haar partner Lien te maken heeft met verschijnselen van dementie, valt het Mina zwaar. Ze heeft moeite met de achteruitgang van Lien. Ook is het veel om de zorgtaken te combineren met haar werk. Werk dat Mina graag blijft doen. Gelukkig kan Lien op de dagen dat Mina werkt, naar de zorgboerderij. Lien geniet van het contact met de dieren en het contact met de mensen is goed. Mina kan het dan echt even loslaten en vindt afleiding op haar werk. Op vrijdagmiddag wordt er vaak geborreld maar vanwege de sluitingstijd van de zorgboerderij haast Mina zich dan naar de auto. Haar collega’s hebben begrip voor de situatie en proberen haar te steunen waar mogelijk. Mina vindt het jammer de borrel te moeten afslaan. Ze denkt regelmatig aan al die dingen die ze graag zou willen doen. Vaker koken, of een mooie fietstocht maken. Tot uitvoer komen de plannen niet. Het combineren van werk en zorgtaken laat er weinig ruimte voor. En áls er dan ruimte is voelt Mina zich zo moe dat ze op de bank gaat liggen. Op dat moment lekker. Toch zou ze heel graag haar plannen ten uitvoer brengen.

 3. Jullie weten nu welke mogelijkheden er zijn m.b.t. vrijwilligerswerk. Nu is het tijd om te gaan oefenen met het bespreekbaar maken van mogelijke ondersteuning door een vrijwilliger. Verdeel de rollen van: 1) Mina, 2) professional, 3) observator. In het vorige gesprek tussen de professional en Mina is een test afgenomen om de belasting van de mantelzorger te meten. Bij Mina waren er veel negatieve scores op de assessments (CGSI+ en CRA, zie: ‘Samenwerken met de mantelzorger’, onder ‘Herkennen’). Degene in de rol van professional gaat de mogelijkheid van vrijwillige inzet bespreekbaar maken. Neem ieder 10 minuten de tijd om je voor te bereiden op het rollenspel.
 4. Voer het rollenspel uit in maximaal 15 minuten.
 5. Bespreek het rollenspel na. Ga in ieder geval in op de volgende vragen.Wilde de mantelzorger hierover in gesprek? Werd het een samenspraak?

  In hoeverre was de professional in staat de informatie over te brengen?

  Zag de mantelzorger kansen om met vrijwilligers te gaan samenwerken?

  Voelde de mantelzorger zich gehoord? Waarin wel en waarin niet?