E-learning Informele Zorg

Vrijwilligers in de verpleeghuiszorg

KerntaakVerlichten
CompetentiesMaakt mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorg en/of als mantelzorgmaatje bespreekbaar. Schakelt, in afstemming met collega’s, vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie of ten behoeve van de mantelzorger. Heeft een signalerende rol, vraagt vrijwilliger actief naar zijn/haar ervaringen.
OnderwerpVrijwilligers in de verpleeghuiszorg
WerkvormReflecteren en conceptualiseren
SamenstellingIndividueel
Tijd60 minuten
Niveaumbo

Heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan?

Ja? Maak een mindmap waarin je aangeeft wat je als positief ervaren hebt en waar jij in jouw rol als vrijwilliger tegenaan liep.

Nee? Maak een mindmap waarin je met kernwoorden aangeeft waarom niet. Bijvoorbeeld omdat je onbekend bent met het vrijwilligerswerk in de omgeving of omdat je er nooit echt bij stil hebt gestaan.

Vervolgens laat je in een tekening of een beschrijving van ½ A4 zien wat jij al weet over vrijwilligers in de verpleeghuiszorg. Denk aan kenmerken en kwaliteiten van de vrijwilligers, de taken die zij uitvoeren, hoe zij samenwerken met professionals en met welke dilemma’s en knelpunten je denkt dat zij te maken krijgen.

Lees nu Informele zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie – Monitor Woonvormen Dementie (Trimbos Instituut) tot en met pagina 22.

Trimbos

Noteer 5 concrete punten die eraan bijdragen dat vrijwilligers op een fijne manier een bijdrage kunnen leveren in de verpleeghuiszorg. Noteer 5 concrete punten die (nog) niet goed gaan.
Beschrijf nu in ongeveer 1 a4 wat dit betekent voor jouw (toekomstige) rol als professional. Wat ga jij doen om goed met vrijwilligers samen te werken? Wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat zij op een prettige manier hun vrijwilligerswerk kunnen (blijven) uitvoeren?