E-learning Informele Zorg

Methoden en instrumenten

KerntaakVerlichten
CompetentiesHeeft globale kennis van bestaande instrumenten en methoden van sociale netwerkversterking
OnderwerpMethoden en instrumenten
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd60 minuten
Niveaumbo
 1. In de publicatie: Aan de slag met sociale netwerken, zie je de 44 bekendste instrumenten en methoden om sociale netwerken te versterken.
  Ook op de site: Zorg voor betere  scholing,  zie je tal van werkwijzen en e-learnings staan.
  Blader de publicaties globaal door en kies drie instrumenten en drie methoden die jou het meest aanspreken.
  Geef voor deze zes instrumenten/methoden aan wat jou hierin aanspreekt. Verwerk dit in een verslag van 1 à 2 A4.
 2. Om ondersteuning te krijgen van een sociaal netwerk, zal eerst het netwerk in kaart moeten worden gebracht. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. In een ecogram is er naast familie ook aandacht voor vrienden, buren, kennissen en collega’s. Er is ook aandacht voor het contact met vrijwilligers, organisaties en instellingen. Het ecogram geeft dus een breed beeld van het sociale netwerk en de leefwereld van degene met dementie en de mantelzorger. Een belangrijk uitgangspunt van een ecogram is dat je iemand niet geïsoleerd moet beschouwen maar juist in samenhang met zijn of haar omgeving. ( Kruijswijk, Peters) [1]
  Bekijk in: ‘Een sterk sociaal netwerk!, (Movisie.nl) op bladzijde 21 een voorbeeld van een ecogram.  Hier wordt er gesproken van de netwerkkaart. Begin met het in kaart brengen van jouw eigen (brede) sociale netwerk. Vul maar eens in wie er allemaal om jou heen staan.
 3. Kies nu een film uit (zie de gegeven filmlijst in deze e-learning). Voor deze situatie ga je het netwerk in beeld brengen. Zet de naam van de mantelzorger in het midden  (op de plek van ‘Plak hier je foto’). Vul in wie er verder deel uitmaken van dit netwerk.
  Nu heb je een beeld van het netwerk in deze casus.
 4. De volgende stap is een analyse maken. Beantwoord de volgende vragen:
 • Denk je dat het netwerk van de mantelzorger dezelfde is als het netwerk van degene met dementie?
 • In hoeverre voldoet het aan de behoefte van de  mantelzorger? Denk daarbij aan de gevolgen van de dementie op de mantelzorger/ thuissituatie.
 • Biedt het de mantelzorger voldoende basis om de zorgtaak (met voldoening) uit te voeren en/of om respijtzorg te ontvangen? Met respijtzorg wordt bedoeld: zorg die geboden wordt aan degene met dementie, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft.
 • Denk je dat het netwerk voldoende ondersteuning biedt aan de mantelzorger?
 • Verwerk je bevindingen in een kort verslag en laat het je collega of medestudent lezen.

Vraag om feedback.

[1] Kruijswijk P. e.a. (2013). Werken in netwerken. In: Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld. Houten: BSL.