E-learning Informele Zorg

De gevolgen van een gestoorde inprenting

KerntaakHerkennen
CompetentiesHeeft veel kennis van dementie: de zichtbare en onzichtbare gevolgen, kan die kennis overbrengen o.a. door praktische voorbeelden te geven.
OnderwerpInprenting
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingTweetal
Tijd30 minuten-60 minuten
Niveaumbo

Voor deze opdracht maak je gebruik van het boek: Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen (2019). Zie ook bijvoorbeeld dit artikel van de Volkskrant.

In hoofdstuk 2 van zijn boek beschrijft Buijsen hoe het geheugen werkt en wat er bedoeld wordt met een gestoorde inprenting.
1. Formuleer ieder apart wat er volgens jullie bedoeld wordt met een gestoorde inprenting. Maak vervolgens een vergelijking. Wat komt overeen en wat is verschillend? Probeer tot een gezamenlijke uitleg te komen.
Buijsen beschrijft dat mensen met dementie achterdochtig kunnen worden, kunnen gaan hamsteren, problemen kunnen ervaren met het koken van maaltijden of het verrichten van arbeid, agressief kunnen worden en/of contacten kunnen gaan vermijden.
2. Kies één van deze gedragingen uit. Verklaar dit gedrag aan de hand van hoofdstuk 2 van het boek van Huub Buijsen.
3. Wat hebben jullie zelf gezien aan gevolgen van een gestoorde inprenting? Hoe zouden jullie deze kennis kunnen gebruiken om naasten te helpen het gedrag van degene met dementie beter te begrijpen?