E-learning Informele Zorg

Minicollege over de gevolgen van dementie op naaste(n)

KerntaakHerkennen
CompetentiesHerkent in hoeverre de gevolgen van dementie, het karakter en de omgeving, een situatie complex kunnen maken voor de mantelzorger.Heeft een vragende houding om de gevolgen op de mantelzorger en naaste(n) te kunnen herkennen. Kan moeilijk verstaanbaar gedrag verstaanbaar maken of moeilijke (sociale) situaties invoelen.
OnderwerpMinicollege over de gevolgen van dementie op naaste(n)
WerkvormConceptualiseren, toepassen
SamenstellingDrietallen
Tijd120-135 minuten
Niveaumbo

Op de beginpagina van deze e-learning is een lijst gegeven van literatuur en informatie via sites over dementie en mantelzorg. Ga naar de bronnen van het thema: “Gevolgen van de dementie op de naaste(n)”.  Bekijk deze literatuur en sites globaal. Je kunt ook nog kijken naar deze sites:

Dementiegame

Omgaan met het verliezen van een naaste tijdens het leven.

Neem hiervoor 30-45 minuten. Je kiest drie bronnen die je aanspreken vanwege de heldere informatie die gegeven wordt.

  1. Uit deze gekozen boeken en sites ga je nu informatie verzamelen over de zichtbare en niet zichtbare gevolgen van dementie.
    Schrijf in een document van twee kolommen in de linkerkolom de gevolgen die je hebt gevonden. Maak daarbij een onderscheid in de gevolgen op cognitief, emotioneel, sociaal en gedragsmatig niveau. Neem hiervoor 15 minuten de tijd.
  2. Nu je een lange lijst hebt over de gevolgen van dementie ga je de tweede kolom invullen. Hier zoek je, in de door jou gekozen boeken en literatuur, naar de consequenties voor de naasten. Je kunt dat een op een doen: dus de door jou beschreven gevolgen, direct koppelen naar de naasten. Maar je kunt ook meer algemene consequenties beschrijven. Neem daarin mee dat naasten ook een leven buiten de deur hebben met sociale contacten, werk of hobby’s. Neem hiervoor 30 minuten de tijd.
  3. Je hebt nu een overzicht gemaakt van de door jou gevonden gevolgen van dementie, en wat dat voor de mantelzorger en de naasten kan betekenen. Je gaat nu een minicollege voorbereiden voor je medestudenten of collega’s. In dit minicollege laat je zien hoe de desintegratie bij de persoon met dementie eruit kan zien, wat de zichtbare en onzichtbare gevolgen zijn. Geef voorbeelden bij jouw informatie. Je laat zien wat de directe koppeling is met de gevolgen voor de mantelzorger en de naaste(n). Bedenk ook een aantal vragen (maximaal drie) waar je de ‘toehoorders’ mee aan het denken zet.  Neem hiervoor 30 minuten de tijd.
  4. Bespreek met je docent of coördinator, voor welke medestudenten of collega’s je dit minicollege gaat geven, wanneer dat plaatsvindt (denk ook aan een half uur in een teamvergadering / aan een onderdeel van een les) en hoeveel tijd je ervoor nodig hebt.  Neem 15 minuten de tijd voor de uitvoering van dit minicollege.