E-learning Informele Zorg

Het stellen van vragen

KerntaakHerkennen
CompetentiesHeeft een vragende houding om te kunnen herkennen in hoeverre de gevolgen van dementie, karakter en de omgeving een situatie complex kunnen maken voor de mantelzorger. Heeft een vragende houding om de gevolgen op de mantelzorger en naaste(n) te kunnen herkennen.
OnderwerpVragende houding
WerkvormReflecteren, ervaren
SamenstellingDrietallen
Tijd90 minuten
Niveaumbo

Je ziet op de beginpagina van deze e-learning een lijst met filmpjes over dementie, informele zorg en professionele zorg.  Bekijk minimaal drie van deze filmpjes waar ook een professional bij betrokken is. Kijk goed hoe de professional vragen stelt, op welk gebied vragen worden gesteld en aan wie vragen worden gesteld. Schrijf je observaties kort op.

  1. Je gaat nu een gesprek naspelen. Bedenk een situatie waarin iemand met dementie en de centrale mantelzorger aanwezig zijn. Bedenk hoe oud deze mensen zijn, wat hun onderlinge relatie is, waar deze mensen zijn, hoe lang ze daar al zijn, hoever het stadium van de dementie is, en wat de kenmerken van de mantelzorger zijn (bijvoorbeeld de mate van vitaliteit of werk).
  2. Bedenk wat de reden is van het gesprek met de professional. Denk aan een kennismakingsgesprek, een vervolggesprek, een intakegesprek, een gesprek om het sociale netwerk in kaart te brengen, of kies zelf een reden. Ga nu deze situatie naspelen door de rollen te verdelen. Begin maar gewoon en kijk hoe het gesprek verloopt.
  3. Vervolgens kijk je gezamenlijk terug op deze nagespeelde situatie. Welke vragen van de professional hielpen om de situatie voor de mantelzorger in beeld te brengen? Wat maakte het lastig om informatie daarover te verkrijgen? Wat hielp wel? Welke vragen konden scherper? Welke vragen zouden meer uitgediept kunnen worden? Over welk onderwerp zou je meer informatie nodig hebben? Hoe was de houding van de professional, denk daarbij ook aan de mimiek, de bewegingen, de toon van vragen stellen, etc.
  4. Speel de situatie nu nogmaals, maar verdeel de rollen anders. Maak daarbij gebruik van de reflectie die je in de groep hebt gedaan. Hoe gaat het rollenspel nu? Wat is er verbeterd in de vraagstelling van de professional? Heb je nu de informatie gekregen over de gevolgen van de mantelzorger?

De reflectie beschrijf je ieder individueel in 1 A4 waarin in ieder geval naar voren dient te komen:

  • Wat is een vragende houding, welke aspecten spelen daarin mee?
  • Hoe stel jij je vragend op? Welk effect zie je van je vragende houding?
  • Heb je het beoogde effect bereikt? Heb je de mantelzorger mee in beeld gekregen? Ben je te weten gekomen wat de situatie voor de mantelzorger complex maakt? Heb je de gevolgen van de dementie op de mantelzorger (of een andere naaste) voldoende leren kennen?
  • Is het een ‘echt gesprek’ geweest waarin iedere deelnemer een aandeel had? Heeft het geleid tot een samenwerking?