E-learning Informele Zorg

Openingsvragen naar de mantelzorger

KerntaakVinden
Competenties Heeft in het werken met degene met dementie ook oog voor de situatie van de mantelzorger.
OnderwerpOpeningsvragen naar de mantelzorger
WerkvormErvaren
SamenstellingDrietallen
Tijd30 minuten
Niveaumbo

Wat vinden jullie goede openingsvragen om in contact te komen met de mantelzorger? Lees onderstaande casussen en bespreek welke vragen jullie de mantelzorger zouden stellen om in contact te komen met de mantelzorger. Herhaal vervolgens de opdracht bij één of meerdere eigen praktijkvoorbeelden.

Gebruik: Communiceren met mantelzorgers

 

Casus 1

“Hoe gaat het met u?” vraag ik tijdens het eerste keukentafelgesprek met meneer en mevrouw Bakker. Meneer Bakker steekt van wal dat hij gepikeerd is dat hij nu, als 65-jarige, al als bejaard en hulpbehoevend wordt bestempeld door de gemeente. Hij heeft helemaal geen hulp nodig. Fietst dagelijks 20 km, is actief bij de jeu de boules vereniging en is voorzitter van het moestuintjes complex. Mevrouw Bakker is stil en bedachtzaam, maar spreekt haar man niet tegen. “We redden ons best”, zegt ze. Als ze me uitlaat zegt ze; “mijn man kleurt het allemaal wat rooskleuriger dan het is…Vanmorgen nog kwam hij terug van het fietsen, zonder de boodschappen waar hij eigenlijk voor ging”.

 

Casus 2

Je biedt ondersteuning in de persoonlijke verzorging van mevrouw Gijsberts. De afgelopen tijd is mevrouw achteruitgegaan en stuurde jou en je  collega’s weg of deed de deur niet open. Er is contact geweest met de familie dat het zo niet langer kan. In eerste instantie was het fijn dat de zoon van mevrouw Gijsberts aanwezig was. Hij deed de deur open en in zijn aanwezigheid werkt mevrouw mee. Hoewel je komt voor de verzorging van mevrouw Gijsberts,  kom je zo ook in contact met haar zoon (mantelzorger). Je bent al te weten gekomen dat hij een fulltime baan heeft en drie jonge kinderen. Je vraagt je af hoe hij het toch allemaal doet. De laatste tijd is hij altijd aanwezig wanneer je langskomt. Het lijkt mevrouw Gijsberts goed te doen maar jij begint je zorgen te maken om haar zoon. Hij begint er moe uit te zien en hij lijkt sneller geïrriteerd.

 

Casus 3

Mevrouw Pinas wordt vrijwel altijd door haar dochter naar het dagactiviteitencentrum gebracht. Ze groet u altijd vriendelijk, maar is meestal meteen weer weg.