E-learning Informele Zorg

Dementiemonitor 2018. Wat te doen?

KerntaakKerntaak Verbinden
CompetentiesIs ondernemend en proactief in het voorkomen van isolement van de mantelzorger.
OnderwerpIsolement, zorgzwaarte, beleid
WerkvormToepassen, Reflecteren
SamenstellingTweetal
TijdTijd 60- 120 minuten
Niveauhbo

Uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en Alzheimer Nederland blijkt dat de zorgbelasting bij mantelzorgers van mensen met dementie toeneemt.
Lees hier de belangrijkste uitkomsten. Schrijf voor jezelf op welke redenen er zijn voor de toenemende zorgbelasting.


Bron: Alzheimer Nederland

Je kunt lezen dat 38% van de mantelzorgers minder contact heeft met familie en vrienden sinds zij zorgen voor degene met dementie. Zij voelen zich twee keer zo vaak eenzaam als de gemiddelde Nederlander.

1. Wat zou jij als professional kunnen doen om te voorkomen dat mantelzorgers geïsoleerd raken?
Maak onderscheid in de verschillende stadia van dementie.

Het bedreigde ik
Het verdwaalde ik
Het verborgen ik
Het verzonken ik

2. Je hebt kunnen lezen dat de uitkomsten ook gedeeld worden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Stel je voor dat jullie in de schoenen van minister De Jonge zouden staan. Wat moet er dan volgens jullie gebeuren op beleidsniveau?

3. Zoek vervolgens op in hoeverre jullie ministersplannen overeenkomen met de plannen in bijvoorbeeld het programma Langer Thuis.