E-learning Informele Zorg

Typen (mantel)zorg

KerntaakVersterken
CompetentiesDe professional beschouwt de persoon met dementie, de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners, en stuurt aan op een zo groot mogelijke eigen regie. De professional ziet ervaringskennis als een belangrijke bron van kennis. De professional heeft veel kennis van dementie, de zichtbare en onzichtbare gevolgen; kan die kennis overbrengen o.a. door praktische voorbeelden te geven.
OnderwerpSamenwerken met de mantelzorger
WerkvormConceptualiseren, toepassen
SamenstellingIndividueel of in drietallen
Tijd90 minuten
Niveauhbo

Je gaat straks een overzicht maken om ervoor te zorgen dat je mantelzorgers van de mensen met dementie (die onder je verantwoordelijkheid vallen) in het oog kan blijven houden en kan onthouden wat er bij hen speelt. Je kunt hiervoor ook drie of vier films gebruiken uit de lijst met filmmateriaal.

Buijssen (2011) maakt een onderscheid in diverse fases van dementie: de begeleidingsbehoevende fase; de verzorgingsbehoevende fase en de verplegingsbehoevende fase. Dit is ook wel te onderscheiden in beginstadium, vroege fase, middenfase en late fase. Meer hierover is hier te lezen.

Kruijswijk, Witteveen, Peters  in: Werken in de wijk (2016):   
Als je bij een zorgvrager komt, zal er vaak al in meer of minder mate mantelzorg worden verleend. Onderstaande tabel 1, laat zien aan welke zorg en ondersteuning je zoal kunt denken bij mantelzorg. Het kan ook gaan om een combinatie van taken, waarbij het bijvoorbeeld gaat om het bieden van ondersteuning bij een goede dagstructuur. Dat is vaak erg intensief. Het gaat dus niet zozeer om de afzonderlijke taken, maar vooral om het geheel aan zorg en ondersteuning zoals dat wordt geboden én hoe de mantelzorgers en de cliënt dit ervaren. Soms is ook niet direct zichtbaar wanneer het zorg betreft. Van buitenaf is niet altijd zichtbaar hoe waardevol het is om samen een kopje koffie te drinken of naar muziek te luisteren’.

In onderstaand schema wordt weergegeven welke type ondersteuning mogelijk nodig is.

  • Geef voor iedere fase een voorbeeld van een zichtbaar gevolg én een onzichtbaar gevolg van de dementie. Maak indien nodig gebruik van aanvullende bronnen uit de Toolbox  of ga zelf op zoek op internet.
  • Welk type ondersteuning denk je dat in de verschillende stadia van dementie meer/ minder nodig is?
  • Wat vraagt dat volgens jou van de mantelzorgers uit je caseload of uit de films? Op welke ervaringskennis kan je een beroep doen?

 

Tabel 1:  Verschillende typen zorg die mantelzorgers verlenen

Type zorg en ondersteuning Voorbeelden
Emotionele steun en toezicht Troost en bescherming bieden.
Huishoudelijke hulp Opruimen, schoonmaken, verzorgen van maaltijden.
Begeleiding bij bezoek aan arts of familie Bij een afspraak in het ziekenhuis het vervoer regelen.
Hulp bij praktische zaken en administratie Reparaties in en om het huis. Het bieden van dagstructuur en de coördinatie van de zorg.
Persoonlijke verzorging Wassen, aankleden, eten en drinken of hulp bij het naar het toilet gaan.
Verpleegkundige hulp Medicijnen toedienen, wondverzorging.

 

  • Verwerk je gevonden informatie in een verslag/overzicht van maximaal 2 A4.