E-learning Informele Zorg

Maken van een analyse

KerntaakVersterken
CompetentiesDe professional beschouwt de persoon met dementie, de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners, en stuurt aan op een zo groot mogelijke eigen regie. De professional ziet ervaringskennis als een belangrijke bron van kennis.
OnderwerpMaken van een analyse
WerkvormReflecteren
SamenstellingIndividueel of in een groepje
Tijd90 minuten
Niveauhbo

In deze opdracht ga je een voorstel maken op basis van een casus en een afgenomen meetinstrument, om beter in te spelen op de behoeften van de mantelzorger.

Al eerder heb je mogelijk kennis gemaakt met de meetinstrumenten die beschikbaar zijn om de ervaren belasting voor mantelzorgers in beeld te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de EDIZ, de mantelzorgtest, de CGSI+ en de CRA-D . Deze meetinstrumenten kun je vinden in de Toolbox.

Je kent in je werk of in je privéleven vast mantelzorgers van mensen met dementie. Zo niet, ga op zoek naar een mantelzorger: bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een Alzheimer café of vraag eens bij je medestudenten of collega’s op stage.

  • Vraag één van die mantelzorgers of hij of zij één van de meetinstrumenten wil invullen. Je hoeft daar zelf niet bij te zijn en de mantelzorger hoeft niet de eigen naam op het formulier te zetten. Vraag of je de ingevulde lijst van hem of haar mag ontvangen.
  • Je gaat die ingevulde lijst nu analyseren. Wat valt op wanneer het gaat om de eigen regie? Hoe ligt de balans? Waar zou de mantelzorger ondersteuning bij kunnen gebruiken? Welk effect denk je met deze ondersteuning te bereiken? Wat zou jij kunnen doen om dit te faciliteren?