E-learning Informele Zorg

Regelen van respijtzorg

KerntaakVerlichten
CompetentiesDe professional faciliteert de mogelijkheden om zorgtaken en werken te combineren. De professional realiseert zich dat er een kans is dat de mantelzorger in een isolement komt en reikt instrumenten aan om dit te voorkomen. De persoon met dementie wordt gezien als een onderdeel van een groter systeem. De professional maakt de mantelzorger alert op de mogelijkheden van het sociaal netwerk als steunsysteem.
OnderwerpRegelen van respijtzorg
WerkvormConceptualiseren, toepassen
SamenstellingIndividueel of in tweetallen
Tijd60 minuten
Niveauhbo

Respijtzorg is het overdragen van de zorgtaak aan iemand anders of aan een organisatie, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. In het boek: ‘ Handboek Werken in de wijk’ (red. J.P. Wilken, en A. van Bergen, 2016) staan twee hoofdstukken die specifiek gewijd zijn aan het thema informele zorg. Lees de betreffende hoofdstukken.

Bron: SWP

In het boek wordt verwezen naar diverse sites waar informatie te vinden is over respijtzorgvoorzieningen. Bezoek deze sites.

  1. Geef per site (minimaal drie) aan wat kenmerkend is voor de voorziening die ze leveren.
  2. Beeld je in dat je een mantelzorger bent met een zware langdurige zorgtaak voor iemand met dementie in de thuissituatie. Geef per site aan hoe toegankelijk je deze site vindt voor mantelzorgers.
  3. Stel dat de mantelzorger de respijtzorg vindt waar behoefte aan is. Welke weg moet hij/zij bewandelen om die zorg daadwerkelijk te krijgen? Werk dit uit vanuit het perspectief van de mantelzorger. Denk aan contact opnemen, inventariseren van zorgtaken, ‘matching’ , financiering, wat je moet weten, etc. Wat kan de professional hier betekenen? Schrijf dat uit op een ½ A4 per site.
  4. Bedenk aan welke voorwaarden de respijtzorg(er) moet voldoen zodat de vaste mantelzorger ook daadwerkelijk de zorgtaak kan loslaten. Werk dit uit vanuit het perspectief van de sociale professional. Ga hierover in gesprek met je studiegenoten, inventariseer deze voorwaarden en rangschik ze met kopjes.