E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Toekomstberaad

HBO | Toekomstberaad | Twee- of drietal | 75 minuten

Opdracht: Lees uit de literatuur behorende bij deze e-learning (zie literatuurlijst) Witteveen & van Gijzel, 2016,  de pagina’s over Inclusie. Wees je bewust welke bronnen deze tekst heeft. Neem hiervoor 30 minuten. Bekijk vervolgens het volgende filmpje: Eigen kracht conferentie Korte toelichting: Nienke is een alleenstaande moeder en kan de opvoeding van haar kinderen niet […]

start

Vormen van zorg en ondersteuning

MBO | Vormen van zorg en ondersteuning | Individueel of in een groepje | 90 minuten

Maak een overzicht van mantelzorgers van de mensen met (L)VB (die onder je verantwoordelijkheid vallen). Schrijf op wat er bij hen speelt op het moment zodat je hier in een volgend contact op terug kunt komen en ook hiervoor aandacht hebt. Kruijswijk, Witteveen, Peters  in Werken in de wijk (2016): Als je bij een zorgvrager […]

start

Screeningsinstrumenten

HBO | Screeningsinstrumenten | Individueel | 45 minuten

Het verhaal van Odet, moeder van de zwaar gehandicapte zoon Jens Lees: De casus van Odet Je hebt een casus gelezen over ouders die mogelijk overbelast zijn. In hoeverre denk je dat deze ouders zeer zwaar belast zijn, overbelast zijn of (nog) niet overbelast zijn? Geef precies aan waardoor je tot je conclusie komt. Ga na […]

start

Vragende houding

MBO | Vragende houding | Twee- of drietal | 90 minuten

Je laat in een rollenspel zien dat je systematisch uitvraagt wat de gewoonten en behoeften zijn van de mantelzorger, en of hier voldoende rekening mee gehouden wordt. Realiseer je je dat, ook al praat je alleen met de mantelzorger, de context heel belangrijk is. Deze opdracht sluit aan bij de opdracht waarin je meetinstrumenten hebt […]

start

Moreel beraad

HBO | Moreel beraad | Drietal | 60 minuten

Casus: Bram Jongerius en zijn zus Tonny (geanonimiseerd) Lees de casus Bram en zus Tonny. Naam: Bram Jongerius (03-09-1963) Indicatie: WLZ ZZP7 VG Juridische status: VrijwilligBram is een man van 50 met een matige verstandelijke handicap. Bram heeft een totaal IQ van 43 en zijn ontwikkelingsleeftijd-equivalent is rond de vier jaar. De zussen van Bram, […]

start

Ervaringsordening

HBO | Ervaringsordening | Individueel | 150 minuten

In de publicatie ‘Ervaringsordening’ van Dorothea Timmers-Huigens (2016) Deventer: Van Tricht, wordt de theorie en methode Ervaringsordening uitgelegd, toegelicht en in praktijk gebracht. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoofdstuk 7 is daar geheel aan gewijd. Er is een digitaal toegankelijke samenvatting. Samenvatting-Theorie-van-Ervaringsordening-oktober-2013.pdf  Lees deze samenvatting en neem daar 30 minuten voor. Je ziet […]

start

Balanstest Mantelzorg Power

HBO | Balanstest Mantelzorg Power | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Ouders en brussen (verder mantelzorgers) willen naast de mantelzorgtaak ook een eigen leven hebben met vrienden, hobby’s of werk. Hoe is dat te combineren en welke vaardigheden hebben mantelzorgers nodig om dit te organiseren? Kies een van de films uit de lijst met beschikbare en relevante films (zie het hoofdmenu bij deze e-learning).  Bekijk die […]

start

Mantelzorgmaatje

HBO | Mantelzorgmaatje | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Er zijn in Nederland verschillende vrijwilligersorganisaties. ‘Handje Helpen’ is zo’n organisatie in Utrecht.  Bekijk de site: Handje Helpen  globaal en weet wat een vrijwilligersorganisatie zoal kan betekenen voor mensen met een beperking. Je hebt wellicht gezien dat er ook mogelijkheden zijn voor een mantelzorgmaatje. Een mantelzorgmaatje is een vrijwilliger voor de mantelzorger. Die vrijwilliger gaat […]

start

Regelen van respijtzorg

HBO | Regelen van respijtzorg | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Respijtzorg is het overdragen van de zorgtaak aan iemand anders of aan een organisatie zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Bekijk de infographic over respijtzorg  Infographic Respijtzorg (Vilans, 2015). In het boek ‘Handboek Werken in de wijk’ (red. JP Wilken en A van Bergen, 2016) zoals in de literatuurlijst bij deze e-learning staat vermeld, staan […]

start

Oog hebben voor rouwprocessen en casemanagement

MBO | Oog hebben voor rouwprocessen en casemanagement | Individueel | 90 minuten

Leesopdracht Lees de tekst op: Steun bij verlies over mantelzorgers die steeds meer taken toebedeeld krijgen. Kies vier verhalen van de site: Oudersonline en lees ze zorgvuldig. Werkopdracht Schrijf een brief aan één van deze ouders of brussen (fictief) waarbij je hen wilt laten weten: Dat je het rouwproces ziet. Welke tips je geeft om […]

start