E-learning Informele Zorg

Balanstest Mantelzorg Power

KerntaakVerlichten
Competenties-De professional faciliteert de mogelijkheden om zorgtaken en werken te combineren. De professional realiseert zich dat er een kans is dat de mantelzorger in een isolement kan komen en reikt instrumenten aan om dit te voorkomen. De professional leert de mantelzorger hoe hij zijn situatie actief kan veranderen, waardoor zijn draagkracht vergroot. De professional stimuleert de mantelzorger de regierol te nemen in het (organiseren van het ) netwerk ter voorkoming van isolement.
OnderwerpBalanstest Mantelzorg Power
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingIndividueel of in tweetal
NiveauHBO

Ouders en brussen (verder mantelzorgers) willen naast de mantelzorgtaak ook een eigen leven hebben met vrienden, hobby’s of werk. Hoe is dat te combineren en welke vaardigheden hebben mantelzorgers nodig om dit te organiseren?

Kies een van de films uit de lijst met beschikbare en relevante films (zie het hoofdmenu bij deze e-learning).  Bekijk die film.

Je gaat naar de Balanstest Mantelzorgpower.

  1. Beeld je in dat jij de hoofdpersoon van de film bent. Vervolgens start je de test.
  2. Welke score komt uit de test?  Ga bij elke score na wat er te doen valt door op de knop ‘Aan de slag’ te drukken.  Welke tips worden er gegeven? Wat valt je in het bijzonder op bij de tips?
  3. Maak, nog steeds vanuit het perspectief van de mantelzorger, een verdeling van de regierol die de mantelzorger zelf kan nemen en de taken die de professional zou kunnen hebben. Hoe is de balans in die taakverdeling? Leidt het daadwerkelijk tot meer ruimte om tot rust te komen of om ruimte voor zichzelf te hebben?
  4. Welke actie (gebruik makend van de tips)  kan de professional ondernemen om de mantelzorger , waar nodig, op ideeën te brengen om de eigen vrije tijd goede invulling te geven?
  5. Maak van je gevonden informatie een kort essay van max. 2 A4. Geef dit essay aan je docent, je werkgever, je collega of aan een goede vriend. Vraag om feedback.