E-learning Informele Zorg

Mantelzorgmaatje

KerntaakVerlichten
Competenties-Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met (L)VB, de ouders of brussen. Weet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden. Maakt de ouders/brusjes attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten, al dan niet via bestaande organisaties en ondersteunt, indien nodig, bij de organisatie hiervan.
OnderwerpMantelzorgmaatje
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingIndividueel of in tweetal
NiveauHBO

Er zijn in Nederland verschillende vrijwilligersorganisaties. ‘Handje Helpen’ is zo’n organisatie in Utrecht.  Bekijk de site: Handje Helpen  globaal en weet wat een vrijwilligersorganisatie zoal kan betekenen voor mensen met een beperking.

Je hebt wellicht gezien dat er ook mogelijkheden zijn voor een mantelzorgmaatje. Een mantelzorgmaatje is een vrijwilliger voor de mantelzorger. Die vrijwilliger gaat soms iets met de mantelzorger doen, maar het kan ook zijn dat de vrijwilliger even de zorg overneemt. Kijk eens naar de Folder Mantelzorgmaatje. Dat is een folder geschreven voor mensen met dementie.

MAAR:

·       Kan je je voorstellen dat een mantelzorgmaatje bij ouders of brussen van iemand met (L)VB ook een verschil kan maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?

·       Er wordt in de literatuur vaak gesproken over ervaringsgenoten. Vind je dat een mantelzorgmaatje ervaringen moet hebben in de mantelzorg om goed te kunnen werken? Of om de mantelzorger goed te kunnen begrijpen? Beargumenteer je antwoorden.

·       Schrijf een wervende tekst, een flyer, waarin je mensen oproept om mantelzorgmaatje te worden. Het gaat dan specifiek om mantelzorgmaatjes voor ouders of brussen van mensen met (L)VB. Verwerk je opgedane kennis uit deze opdracht in de flyer en bedenk hoe deze flyer aansprekend kan zijn.

·       Laat de flyer zien aan minimaal drie ouders of brussen. Vraag om feedback op specifieke onderdelen. Bedenk de vragen van tevoren. Verwerk de feedback in de flyer. Bedenk aan welke organisatie je de flyer kunt geven ter inspiratie.