E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Interdisciplinair werken

MBO | Interdisciplinair werken | Groep | 60 minuten

Lees de casus: Je vriendin werkt op het mbo- onderwijs. Ze vertelt je dat ze een student heeft die voor haar broer zorgt. De broer is 21 jaar en heeft een verstandelijke beperking en een lichte vorm van autisme. Hij heeft geen gedragsproblemen en vraagt vooral veel dagstructuur. Hij woont nog thuis bij zijn ouders. […]

start

Verkeerde vrienden

MBO | Verkeerde vrienden | In tweetal (praktijk)

Verkeerde vrienden Lees casus 13 Verkeerde vrienden uit de volgende publicatie: Stortelder, M. (2015). Casus 13 Verkeerde vrienden. In L. Linders, & D. Feringa(red.), Stilstaan om vooruit te komen; Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 59-60). Utrecht: Movisie. Opdracht Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus. Wie is hier de primaire hulpvrager? Aan wie zou […]

start

Vrijwilligers op een woongroep

MBO | Vrijwilligers op een woongroep | Drie- of viertal | 45 minuten

Een vrijwilligerscoördinator aan het woord over vrijwilligers werven voor een woonlocatie: Op een van de locaties in een zorginstelling is door een collega een vrijwilliger gevonden via Facebook. We hebben met de vrijwilliger kennis gemaakt o.a. om te kijken of hij en de bewoners er positief naar kijken. Zowel de vrijwilliger als de bewoners vonden […]

start

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

MBO | Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad | Tweetal of individueel

Kleine dorpen in krimpregio’s maken het naar omstandigheden goed Terwijl de bevolking in de stad alsmaar stevig groeit, is die op het platteland sinds 2010 aan het krimpen. Binnen het platteland varieert het: in dorpen rond de stad is de bevolkingsomvang min of meer stabiel, in kleine afgelegen dorpen krimpt deze fors. Lees verder. SCP. […]

start

Eigen (onzichtbare) proces van de ouders en brussen

MBO | Eigen (onzichtbare) proces van de ouders en brussen | In drietal | 90 minuten

In deze opdracht ga je in voorbeelden aangeven hoe het proces van de ouders en brussen eruit kan zien en hoe de mantelzorger daarin zal worden ondersteund. Het gaat om situaties waarin voor de ‘buitenwereld’ er weinig tot niets aan de hand lijkt. Uit: Het Broers- en zussenboek van Anjet van Dijken. Meer informatie: www.lannoocampus.nl […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Individueel | 90 minuten

Bekijk de film Ons tweede huis op de site: Ons tweede huis voor mensen met een beperking. Dit is een voorbeeld van respijtzorg. Er wordt zorg geboden aan degene met een verstandelijke beperking om de ouders en brussen te verlichten. Vilans, Movisie en Mantelzorg.nl definiëren respijtzorg in hun factsheet (2020) als: Respijtzorg is een tijdelijke […]

start

Minicollege over de gevolgen voor de ouders en brussen

MBO | Minicollege over de gevolgen voor de ouders en brussen | In drietal | 120 minuten

Je geeft een presentatie over de consequenties van de (zichtbare en niet- zichtbare) gevolgen van (L)VB en koppelt dit aan de gevolgen ervan voor de ouders/brussen. Op de beginpagina van deze e-learning is een lijst gegeven van literatuur en informatie via sites over (L)VB en mantelzorg. Ga naar de bronnen van thema 1: “Gevolgen van […]

start

Signaleren en bespreken knelpunten

MBO | Signaleren en bespreken knelpunten | Tweetal | 60 minuten

Lees casus 6 uit de publicatie:  Stilstaan om vooruit te komen  en beantwoord gezamenlijk vraag 1 en 2. Stilstaan om vooruit te komen, Wmo Werkplaatsen, 2015, Redactie: Lilian Linders & Dana Feringa   Bespreek welke knelpunten jullie in de casus signaleren. Schrijf er twee op. Stel je voor dat je als sociaal werker vanuit het […]

start

Vragende houding

MBO | Vragende houding | In drietal | 90 minuten

Opdracht Beschrijf in een verslag hoe in een rollenspel of gesprek: 1) de vragende houding van invloed is geweest op het leren kennen van de gevolgen op naaste(n) 2) degene met (L)VB, de ouders, de brussen en zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners zijn beschouwd. Uitwerking Zoek minimaal 5 filmpjes over (L)VB, informele zorg en professionele zorg. Bekijk […]

start

Mantelzorgmakelaar

MBO | Mantelzorgmakelaar | Individueel of in twee- of drietal | 45 minuten

Bekijk het filmpje mantelzorg Breda over (algemene) mantelzorgondersteuning in Breda. Even terug naar de kennis die je hebt verkregen bij het thema: ‘Samenwerken met de mantelzorger’. Wat is mantelzorgondersteuning? Welke vormen van mantelzorgondersteuning ken jij uit de praktijk? Zijn er mantelzorgers of naasten uit jouw praktijk die baat hebben bij enige ondersteuning? Beantwoord en bespreek […]

start