E-learning Informele Zorg

Regelen van respijtzorg

KerntaakVerlichten
Competenties- Signaleert dreigend isolement van ouders/brusjes en maakt dit bespreekbaar. Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/dagbesteding. Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met (L)VB. Weet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden.
OnderwerpRegelen van respijtzorg
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingIndividueel of in tweetal
NiveauHBO

Respijtzorg is het overdragen van de zorgtaak aan iemand anders of aan een organisatie zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Bekijk de infographic over respijtzorg  Infographic Respijtzorg (Vilans, 2015).

In het boek ‘Handboek Werken in de wijk’ (red. JP Wilken en A van Bergen, 2016) zoals in de literatuurlijst bij deze e-learning staat vermeld, staan twee hoofdstukken die specifiek aan het thema informele zorg zijn gewijd. Lees deze hoofdstukken. Daarin wordt verwezen naar diverse sites waar informatie te vinden is over respijtzorgvoorzieningen. Bezoek deze sites.

a.     Geef per site (minimaal 3 sites) aan wat kenmerkend is voor de voorziening waarover ze informatie geven.

b.     Beeld je in dat je een ouder of een brus bent met een zware, langdurige zorgtaak voor iemand met (L)VB  in de thuissituatie.

– Geef per site aan hoe toegankelijk je deze site vindt voor ouders en brussen.

c.     Stel de ouders vinden de respijtzorg waar behoefte aan is; welke weg moeten zij bewandelen om die zorg daadwerkelijk te krijgen?

– Werk dit uit vanuit het perspectief van de ouders. Denk aan contact opnemen, inventariseren van zorgtaken, ‘matching’ , financiering, wat je moet weten, etc.

– Wat kan de professional hier betekenen? Schrijf dat per site uit op een half A4.

d.     Bedenk aan welke voorwaarden de respijtzorg(er)  moet voldoen zodat de vaste mantelzorger ook daadwerkelijk de zorgtaak los kan laten.

– Werk dit uit vanuit het perspectief van de sociale professional.

– Ga hierover in gesprek met je studiegenoten, inventariseer deze voorwaarden en rangschik ze met kopjes.