E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Lotgenotencontact

HBO | Lotgenotencontact | Individueel of in twee-drietallen | 60 minuten

Je gaat op zoek naar groepen ervaringsgenoten en wijst de mantelzorger hierop. Op deze Brusjes bijeenkomsten 12-18  vind je informatie over lotgenotencontacten. Lees dit zorgvuldig door. 1. Wat is kenmerkend voor een lotgenotencontact ook wel ervaringsgenotengroep genoemd? 2. Wat zeggen brussen dat deze groepen hen heeft opgeleverd? 3. Ga ook op zoek naar andere plekken […]

start

Vrijwilliger gezocht

HBO | Vrijwilliger gezocht | Individueel | 60 minuten

Neem een cliënt in gedachten die wellicht baat zou hebben bij een maatje waarmee hij/zij iets kan ondernemen in de vrije tijd, ook om de thuissituatie te verlichten. Schrijf in een paar zinnen de wens op die deze persoon zou hebben, denk aan interesses, leeftijd, woonplaats, frequentie en activiteit. Er zijn verschillende mogelijkheden om een […]

start

Maken van een analyse

HBO | Maken van een analyse | Individueel of in een groepje | 90 minuten

In deze opdracht ga je een voorstel maken om, op basis van een casus en afgenomen meetinstrument, beter in te spelen op de behoeften van de mantelzorger. Al eerder heb je kennis gemaakt met de meetinstrumenten die beschikbaar zijn om de ervaren belasting voor mantelzorgers in beeld te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de EDIZ, de […]

start

Heel het Leven

HBO | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Neem voor deze opdracht een cliënt met (L)VB en zijn of haar mantelzorger in gedachten. a. Wat is jouw indruk over de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Dus: in hoeverre levert de mantelzorger een bijdrage aan het onderhouden, versterken en uitbreiden van het netwerk van de cliënt? Geef op een […]

start

Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd)

HBO | Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd) | Individueel | 120 minuten

Om mantelzorgers te kunnen ondersteunen en faciliteren is het van belang dat de professional weet hoe hij/zij hen kan bereiken. Outreachend werken speelt daar een belangrijke rol in. Wat is dat eigenlijk? Neem een filmpje op van max. 5 minuten waarin je het belang uitlegt van outreachend werken. Gebruik daarvoor de bronnen: artikel sociale vraagstukken […]

start

Toekomstberaad

HBO | Toekomstberaad | Twee- of drietal | 75 minuten

Opdracht: Lees uit de literatuur behorende bij deze e-learning (zie literatuurlijst) Witteveen & van Gijzel, 2016,  de pagina’s over Inclusie. Wees je bewust welke bronnen deze tekst heeft. Neem hiervoor 30 minuten. Bekijk vervolgens het volgende filmpje: Eigen kracht conferentie Korte toelichting: Nienke is een alleenstaande moeder en kan de opvoeding van haar kinderen niet […]

start

Relaties en rollen

HBO | Relaties en rollen | Individueel | 60 minuten

In  de literatuurstudie (zie ‘literatuur verkennen’ bij deze e-learning) staat in hoofdstuk 7 de volgende tekst. Lees deze tekst. Rollen en relaties Een goede samenwerking met familieleden houdt rekening met vier rollen die een informele zorger kan vervullen: als expert, collega, cliënt en naaste. Familieleden zijn in eerste instantie de experts: zij weten veel over […]

start

Vindplaatsgericht werken naar brussen

HBO | Vindplaatsgericht werken naar brussen | In twee- of drietallen | 45 minuten

Op de site van Mezzo staat een handreiking:  ‘Opgroeien met zorg, een handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers’ . Op pagina 40 staat onderstaande tabel. Bekijk de tabel zorgvuldig. Als sociaal professional werkzaam in de gehandicaptenzorg met adolescenten, merk je dat brussen (te) weinig in beeld zijn. Je doet navraag bij je collega’s en die […]

start

Het gezinssysteem in beeld

HBO | Het gezinssysteem in beeld | Drietallen | 75 minuten

Eeuwig plannen Posted on October 31, 2014  forum op brusjesblog Opgroeien met een lichamelijke beperking is niet altijd gemakkelijk. Al helemaal niet als je zus ook een beperking heeft. Annika (21) kan hierover meepraten. Zelf heeft ze Cerebrale Parese, wat inhoudt dat de rechterhelft van haar lichaam spastisch is. Daarnaast heeft ze last van verschillende […]

start

Motiverende gespreksvoering

HBO | Motiverende gespreksvoering | Drietal | 60 minuten

Rollenspel motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering is een goede manier om motieven en weerstanden van iemand naar boven te krijgen en de persoon te stimuleren daar zelf verandering in aan te brengen. Het is een waarderende benadering. Lees van het document: ‘motiverende gespreksvoering’ de samenvatting vanaf pagina 6. Schrijf de principes hiervan voor jezelf op. . […]

start