E-learning Informele Zorg

Balansmodel

KerntaakVersterken
Competenties-Signaleert dreigend isolement van ouders/brusjes en maakt dit bespreekbaar bij collega's. Signaleert de behoefte aan respijtzorg en maakt dit bespreekbaar bij collega's.
OnderwerpBalansmodel
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel
NiveauMBO
Inleiding op de opdracht/ voorbeeld 

Kees is een man van 50. Kees mist zijn familie.

Hij heeft een verstandelijke beperking  en is doof.

Kees heeft tot voor kort  veel ondersteuning gehad van zijn moeder. Zij zorgde dat hij naar paardrijden ging, contact hield met de familie, en dat hij zijn ‘verloofde’ regelmatig bezocht.

Kortgeleden is zijn moeder overleden. Alle acties in het leven van Kees worden nu ondersteund door de begeleiding op de locatie. Kees heeft  twee broers, maar die wonen helaas ver weg.

Beide broers bezoeken Kees met een frequentie van 1 x per maand. Echter, daarin zit geen structuur. Voor Kees is het net of hij helemaal geen bezoek krijgt of heel weinig. Soms ziet hij beide broers op dezelfde dag en dan heel lang niet meer. En de bezoeken aan zijn verloofde schieten er regelmatig bij in omdat de afstemming minder goed ondersteund wordt.

De begeleiding van een professional

De begeleiding merkte dat Kees somber werd. En door met hem een aantal profielkaarten te maken werd duidelijk hoe zijn leven veranderd is en dat daarbij de verloren structuur en duidelijkheid een grote rol lijken te spelen.

Er is contact met de broers opgenomen. Die schrokken van het bericht dat Kees niet goed in zijn vel zit. Er is een afspraak gemaakt om samen te kijken welke mogelijkheden er zijn om vaker met Kees op te trekken. En ook om te kijken hoe kan worden aangesloten op zijn wensen. Met de broers is vervolgens een bezoekrooster gemaakt. Daarin is opgenomen dat  Kees weer vaker naar de manege gaat. Een volwassen neef  zal door de broers gevraagd worden om Kees naar de manege te begeleiden. Deze neef woont vlakbij Kees. In samenspraak met de woonbegeleiders zal hij zelf de afspraken met de begeleiders van de manege maken. De woonbegeleiders zullen regelmatiger contact met de familie zoeken om goed af te stemmen en om te weten of de broers die ver weg wonen, het nog wel volhouden.

Tot slot is er een vrijwilligster gezocht die met Kees op vaste tijden bij zijn verloofde op bezoek gaat. Kees klaarde zichtbaar op in de maanden die op deze acties volgden.

 

 1. Ga op zoek naar literatuur over relaties en rollen van ouders en andere verwanten. Je kunt hiervoor de literatuurlijst gebruiken maar je kunt ook zoeken op relevante sites (let op dat het gaat over ouders en verwanten van mensen met (L)VB!)
 1. In het dagelijks werk heb je waarschijnlijk regelmatig contact met verwanten of naasten die belangrijk zijn voor de personen die je ondersteunt. Dit kunnen ouders, brusjes of andere mensen in het netwerk zijn. Vaak is er één persoon het vaste aanspreekpunt en de grootste zorgtaken op zich neemt. Schrijf per bewoner op wie dat is. Beantwoord per persoon de volgende vragen:
  1. Hoe denk je dat deze persoon de zorgtaken ervaart?
  2. Van wie krijgt deze persoon steun bij het doen van deze taken?
  3. Mocht deze persoon wegvallen, wie neemt deze taken dan over?
 1. Kies één bewoner uit en ga in gesprek met diens belangrijkste naaste, vul samen het balansmodel in en maak bovenstaande vragen bespreekbaar. (Maak een overweging of het nodig is om dit gesprek samen met de naaste én de bewoner te voeren)

Balansmodel: Leren/gesprekmantelzorg/weegschaal.

 

 

 

 

 

 1. Welke uitkomst heeft het gesprek op de naaste(n), en op jou als professional? Formuleer dat niet alleen in termen van oplossingen maar ook in termen van verworven inzichten, vaardigheden of intenties.
 1. Ga nu terug naar bovenstaande casus Kees. Stel je hebt het balansmodel met de broers en met Kees gemaakt. Welke concrete actie wil je gaan ondernemen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning voor Kees en de dialoog met de broers ook op de langere termijn blijft bestaan?