E-learning Informele Zorg

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

KerntaakVerbinden
Competenties- Weet navraag te doen over de organisaties in de regio waar het gaat om ondersteuning van ouders en brusjes. Weet navraag te doen over de organisaties in de regio waar het gaat om vrijwilligers betrekken.
OnderwerpSociale binding en voorzieningen in een dorp of stad
WerkvormReflecteren en Conceptualiseren
SamenstellingTweetal of individueel
NiveauMBO

Kleine dorpen in krimpregio’s maken het naar omstandigheden goed

Terwijl de bevolking in de stad alsmaar stevig groeit, is die op het platteland sinds 2010 aan het krimpen. Binnen het platteland varieert het: in dorpen rond de stad is de bevolkingsomvang min of meer stabiel, in kleine afgelegen dorpen krimpt deze fors.

Lees verder.

SCP. (2017, Maart 30). Kleine dorpen in krimpregio’s maken het naar omstandigheden goed. Opgehaald van SCP: https://www.scp.nl/Nieuws/Kleine_dorpen_in_krimpregio_s_maken_het_naar_omstandigheden_goed

Sociale cohesie: een dorps ideaal voor de grote stad

‘Sociale cohesie’ staat al geruime tijd hoog op de agenda van menig stadsbestuur. Het lijkt niet alleen een populair, maar ook een vanzelfsprekend concept. Maar hoe onschuldig en vanzelfsprekend het verlangen naar sociale cohesie ook lijkt, nadere beschouwing leert dat het haaks staat op veel kenmerken van de grote stad. Dat is niet onschuldig. (…)

(…) Veel stadsbewoners kiezen juist voor een leven in de stad om te ontkomen aan specifieke vormen van contact, ontmoeting en verbinding lees verder.

Ostaijen, M., & Peeters, R. (2011, oktober 3). Sociale cohesie; een dorps ideaal voor de grote stad. Opgehaald van Sociale Vraagstukken: https://www.socialevraagstukken.nl/sociale-cohesie-een-dorps-ideaal-voor-de-grote-stad/

Opdracht

De artikelen laten zien dat het leven in een dorp of stad anders is. Dit heeft ook invloed op hoe zorg en welzijn wordt vormgegeven en mogelijk op potentiele krachtbronnen (voorzieningen, vrijwilligers, et cetera) die zich bevinden in de omgeving van de persoon of personen die je ondersteunt. Bespreek onderstaande vragen in tweetallen of schrijf je antwoorden voor jezelf op in max 500 woorden.

  1. De plek waar jij als professional bent opgegroeid heeft jouw visie op gemeenschap, netwerkontwikkeling en sociale binding waarschijnlijk in belangrijke mate beïnvloed. Als je kijkt naar de artikelen, waar gaat jouw persoonlijke voorkeur dan naar uit: de mentaliteit van het dorpsleven of die van de stad? Hoe heeft dit je gevormd als social workers? In hoeverre heeft dat invloed op hoe je samenwerkt met informele zorg? (bijv.: in hoeverre zou jij een beroep doen op buren van je cliënt, of juist zoeken naar vrijwilligers?)
  2. Hoe zou je de woonplaats van de cliënt beschrijven. Een afgelegen dorp, dorp bij een stad of een stad? Welke invloed heeft het type woonplaats op de sociale kaart? Waar zal je met name steun uit de samenleving kunnen vinden?