E-learning Informele Zorg

Heel het Leven

KerntaakVerlichten
Competenties-Heeft globale kennis van bestaande instrumenten en methoden van sociale netwerkversterking. Kan taken uit het begeleidingsplan uitvoeren om: 1) de ouders en brusjes te stimuleren de regierol te nemen in het organiseren van het eigen netwerk 2) het netwerk in kaart te brengen.
OnderwerpHeel het Leven
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingIndividueel
NiveauMBO
 1. Bekijk de film Heel het Leven  waarin docent Sascha van Gijzel vertelt over de handreiking Heel het Leven. Zij richt zich in de film op iemand met dementie en de mantelzorger, maar dit kan ook een van jouw cliënten met (L)VB en diens mantelzorger zijn. Neem een van je cliënten en een mantelzorger in gedachten.

 

 1. Ga, nadat je het hele filmpje hebt bekeken, terug naar 01:54 waar in beeld wordt gebracht wie er allemaal mogelijk in het netwerk zitten.

 

 

 

 

Bron: Scholten, C. , Lier, W.van, Gori, L. (2014).  Een goede buur! Versterking van relatie van thuiszorg met informele zorg. Utrecht: Vilans en STMG.

 

Schrijf op waar jij aan denkt wanneer het gaat om:

 • Actief Sociaal Netwerk
 • Toekomstig Sociaal Netwerk
 • Burgerinitiatieven
 • Vrijwilligers

 

 1. Schrijf in onderstaand schema welke activiteiten er op welk vlak worden ondernomen met de mantelzorger, met degene met (L)VB of met beiden.
Mantelzorger (apart) Persoon met (L)VB (apart) Persoon met (L)VB en mantelzorger (gezamenlijk)
Actief sociaal netwerk
Toekomstig sociaal netwerk
Burgerinitiatieven
Vrijwilliger(s)

 

Probeer je te verplaatsen in degene met (L)VB en de mantelzorger. Wat zouden gewenste toekomstige activiteiten zijn? Voor inspiratie kun je kijken in Heel het Leven (zie Toolbox).

Klik hier om de pdf  ‘Heel het Leven’ op te slaan op je PC zodat je (duurzaam) in het bestand kunt werken.

 1. Schrijf een ‘gebruiksaanwijzing’ van ½ tot 1 A4 waarin je aan collega’s duidelijk maakt hoe zij het boekje kunnen gebruiken. Verwerk daarin onderstaande vragen.
 • Hoe zou je dit boekje inzetten om bij te dragen aan behoud van het huidig netwerk en het werken aan een toekomstig netwerk?
 • Hoe zou je het boekje introduceren?
 • Wat is vervolgens jouw rol en wat is de rol van de mantelzorger en degene met (L)VB?
 • Hoe zorg je ervoor dat de mantelzorger samen met degene met (L)VB zoveel mogelijk de regie houdt?
 1. Bekijk vervolgens filmpje 2 waarin docent Sascha van Gijzel uitleg geeft over het gebruik van Heel het Leven. Wat zou je in je gebruiksaanwijzing willen aanpassen? Verwerk de aanpassingen. Bepaal vervolgens welke collega of medestudent je door middel van de gebruiksaanwijzing over Heel het Leven zou willen informeren.