E-learning Informele Zorg

Verkeerde vrienden

KerntaakHerkennen, versterken
Competenties-Heeft een vragende houding om te kunnen herkennen in hoeverre de gevolgen van (L)VB, karakter en de omgeving een situatie complex kunnen maken voor de naasten. Heeft een vragende houding om de gevolgen op de ouders, brusjes en naaste(n) te kunnen herkennen. Kan het eigen proces van de ouders en brusjes herkennen en daarover met collega’s communiceren. De professional heeft oog voor rouwprocessen van de mantelzorger en bespreekt dit met de casemanager.
OnderwerpVerkeerde vrienden
WerkvormToepassen
SamenstellingIn tweetal (praktijk)
NiveauMBO

Verkeerde vrienden

Lees casus 13 Verkeerde vrienden uit de volgende publicatie: Stortelder, M. (2015). Casus 13 Verkeerde vrienden. In L. Linders, & D. Feringa(red.), Stilstaan om vooruit te komen; Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 59-60). Utrecht: Movisie.

Opdracht

  • Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus.
  1. Wie is hier de primaire hulpvrager?
  2. Aan wie zou je welke vragen stellen? Benoem de vragen die je hebt.
  3. Welke personen zijn er in beeld en welke personen mis je?
  4. Wie zou je verder erbij betrekken en hoe pak je dat aan?
  5. In hoeverre zou je in deze situatie individueel en/of collectief benaderen?
  • Wat zijn oorzaken van risicogedrag van jongeren met een licht verstandelijke beper­king? Maak onderscheid tussen interne en externe oorzaken.